mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Môže lekár ukončiť pracovný pomer počas vyhláseného núdzového stavu?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   30.3.2021

Dňa 30. septembra 2020 bol na území Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav, ktorý nadobudol účinnosť od 1. októbra 2020. V rámci vyhláseného núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a dokonca uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti. Môže vôbec lekár ukončiť pracovný pomer počas núdzového stavu alebo potom ako mu bude uložená pracovná povinnosť?

PRACOVNÁ POVINNOSŤ A PRÍKAZ NA VYKONANIE PRACOVNEJ POVINNOSTI

V súvislosti s nariadeným núdzovým stavom, vydala vláda Slovenskej republiky nariadenie č. 269/2020 Z.z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-19 (ďalej len „nariadenie“). Nariadením stanovila vláda pravidlá, ako sa má postupovať počas vyhláseného núdzového stavu. Jedným z postupov je aj stanovenie pracovnej povinnosti, a to aj pre oblasť zdravotníctva. Fyzickej osobe, ktorej má byť uložená pracovná povinnosť, doručí okresný úrad príkaz na vykonanie pracovnej povinnosti, v ktorom okresný úrad stanoví presný rozsah pracovnej povinnosti pre danú osobu. Tá musí pracovný príkaz prevziať, inak jej hrozí pokuta až do výšky 330 eur. Otázku pracovnej povinnosti a jej uloženia upravuje aj zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hospodárskej mobilizácii“). Podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorej bola uložená pracovná povinnosť, povinná:

1. zotrvať v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,

2. vykonávať iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, ak jej zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,

3. plniť pracovnú povinnosť na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze, ak jej zamestnávateľ neplní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, kedy nie je možné uložiť pracovnú povinnosť a kedy je lekár povinný zotrvať v pracovnom pomere.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1397)