Mediprávnik chráni už 553 ambulancií a lekární.

Zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotnícky materiál s úradne určenou cenou

Mgr. Ján Pavlík  28.8.2019

Ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle zverejnilo zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou, ktorý je platný od 1. septembra do 30. novembra tohto roka.

Ministerstvo zdravotníctva má podľa zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, povinnosť zverejňovať zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou na svojom webovom sídle. Ministerstvo zdravotníctva má povinnosť zverejniť tento zoznam k prvému dňu mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom ministerstvo zverejňuje zoznam kategorizovaných zdravotných pomôcok a zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov.

Zoznam zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu s úradne určenou cenou platný od 1. septembra do 30. novembra tohto roka nájdete na tomto linku: https://www.health.gov.sk/Clanok?zuuc-zp-201909.

(Počet prečítaní: 439)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame