mediPRÁVNIK chráni už 1799 ambulancií a lekární.

Materiálno - technické a personálne zabezpečenie rýchlej zdravotnej pomoci „S“

Mgr. Miriam Tipánová   |   1.8.2019

Ministerstvo zdravotníctva vydalo opatrenie, na základe ktorého sa určilo materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“.

Zároveň opatrenie upravuje aj materiálno-technické zabezpečenie niektorých ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Okrem toho aj označovanie na odeve zdravotníckych pracovníkov a pre ambulanciu vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby možnosť upravenia materiálno-technického vybavenia pri realizácii zásahu vzhľadom na bezpečnostné pravidlá a aktuálne meteorologické podmienky.
 
Nadobudnutie účinnosti
 
Opatrenie nadobudlo účinnosť 12. júna 2019.
 
Zdroj: www.slov-lex.sk

(Počet prečítaní: 1566)