mediPRÁVNIK chráni už 1188 ambulancií a lekární.

Rozšíri sa zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré bude oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka?

Mgr. Miriam Tipánová   |   17.12.2019

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo návrh vyhlášky, ktorou sa  dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2018 Z. z. ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka.

Predloženým návrhom ministerstvo navrhuje rozšíriť rozsah zoznamu zdravotníckych pomôcok, ktoré by mala byť oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka na niektoré zdravotnícke pomôcky, uhrádzané úplne alebo čiastočne na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré pacient pravidelne, alebo dlhodobo používa.

Momentálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania. O ďalšom procese vás budeme informovať.

Zdroj: www.slov-lex.sk

(Počet prečítaní: 531)