mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Neoprávnené poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Mgr. Michal Novák   |   15.10.2018

V Piešťanoch sa vyskytol prípad zubára, ktorý poskytoval zdravotnú starostlivosť bez príslušného vzdelania. Na prevádzkovanie zubnej ambulancie je potrebné dosiahnuť vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore zubné lekárstvo na lekárskej fakulte, avšak falošnú zubnú ambulanciu v tomto prípade prevádzkoval zubný technik. Táto falošná zubná ambulancia nemala ani potrebné povolenie na prevádzkovanie zubnej ambulancie, ktoré vydáva samosprávny kraj. V prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti bez potrebného povolenia môže podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti samosprávny kraj v správnom konaní uložiť pokutu až do výšky 33 193 eur. Nehovoriac o občianskoprávnych nárokoch osôb, ktoré boli takýmto konaním poškodené. Do úvahy prichádzajú aj trestnoprávne sankcie napríklad, ak by došlo k ublíženiu na zdraví pacienta. Informácie o tom, či konkrétny poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má potrebné povolenie je možné overiť na portáli www.e-vuc.sk.

(Počet prečítaní: 2948)