mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Všeobecný lekár má vykonať vyšetrenie delegované špecialistom len za podmienok stanovených MZ SR. Poznáte ich?

JUDr. Ivan Humeník, PhD.   |   29.7.2020

Pacienti často navštevujú špecialistu, ktorý pri nasledujúcej kontrole potrebuje výsledky laboratórnych vyšetrení pacienta. Môže špecialista požiadať o odbery a zabezpečenie laboratórnych vyšetrení všeobecného lekára? Mal by všeobecný lekár vyhovieť žiadosti pacienta o odbery pre účely jeho plánovanej návštevy u špecialistu? Za určitých okolnosti áno. Poďme sa na nich pozrieť.

PACIENTI ŽIADAJÚ O LABORATÓRNE VYŠETRENIE, KTORÉ VŠEOBECNÝ LEKÁR NEPOTREBUJE

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný postupovať správne pri zdravotnej starostlivosti, ktorú má v kompetencii. Ak lekár potrebuje pre diagnostiku pacienta laboratórne vyšetrenie odoberie vzorky a zašle ich do príslušného laboratória. Všeobecní lekári pre dospelých, ale aj pediatri sa však určite stretli so situáciou, kedy ich pacient alebo lekár – špecialista požiadali o vykonanie odberu a zabezpečenia laboratórneho posúdenia pre potreby následného vyšetrenia pacienta u špecialistu. Všeobecný lekár si zákonite môže položiť otázku, či takýto odber a žiadosť o laboratórne vyšetrenie musí realizovať, veď on takéto výsledky nepotrebuje.

MÔŽE ALEBO MUSÍ VŠEOBECNÝ LEKÁR ODBER REALIZOVAŤ?

Zdravotná starostlivosť sa realizuje v potrebnej kooperácii medzi jednotlivými ambulanciami, ktoré v závislosti od ochorenia poskytujú pacientovi potrebnú starostlivosť. Každý poskytovateľ však právne zodpovedá len za tú časť procesu, ktorá v rámci jeho špecializácie spadá do jeho kompetencie. Ak by ambulancia urobila odbery a vyžiadala ich laboratórne vyšetrenie, pričom tieto výsledky nepotrebuje na realizáciu diagnostiky, ktorá spadá do jej odbornej kompetencie, mohla by sa vystaviť napríklad riziku, že by bol takýto postup revíznym lekárom poisťovne vyhodnotený ako neopodstatnený. Ambulancia by takto mohla prísť o cenu výkonu a nedá sa vylúčiť ani to, že by musela uhradiť aj náklady samotného laboratórneho vyšetrenia.

Prečítajte si tiež článok
V poslednom čase evidujeme vo zvýšenej miere podnety od poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti súvisiace s kontrolnou činnosťou zdravotnej poisťovne zameranej na...
10.12.2019
 

Predpisy však pamätajú na situáciu, keď špecialista, ktorého pacient navštevuje, potrebuje mať pri nasledujúcej návšteve pacienta k dispozícii jeho aktuálne výsledky. Za účelom toho, aby sa nezdržiavalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti (napr. aby pacient nemusel chodiť opakovane) ministerstvo zdravotníctva zaviedlo tzv. inštitút delegácie indikovaných vyšetrení. I keď to nie je žiadna novinka, máme praktickú skúsenosť s tým, že niektorí špecialisti, ako aj všeobecní lekári postupujú v rozpore s podmienkami usmernenia a zbytočne si privodzujú nespokojnosť pacientov, sťažnosti, alebo pozitívne nálezy revíznych lekárov.

NIE JE TO LEN TAK - DELEGOVANIE VYŠETRENIA MUSÍ SPĹŇAŤ PODMIENKY USMERNENIA MZ SR

Postup pri objednávaní, vykonávaní a kontrole laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení upravuje odborné usmernenie MZ SR č. 02032/2014-SZ.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini (sekcia ambulancia alebo sekcia ambulancia aj lekáreň), Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM získate odklik na vestník MZ SR a dozviete sa, aké podmienky musí splniť špecialista, aby všeobecný lekár vykonal delegované vyšetrenie a ako má vyzerať žiadanka na laboratórium pri delegovanom vyšetrení.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2331)