mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Register dočasných pracovných neschopností a register poistných vzťahov fyzických osôb pre účely e-PN

Mgr. Lenka Kavarniková   |   19.5.2022

S ohľadom na zavedenie elektronickej PNky boli v rámci legislatívy vytvorené dva registre, z ktorých jeden bude slúžiť ako údajová základňa pre potvrdzovanie dočasnej práceneschopnosti a druhý ako podklad pre Sociálnu poisťovňu k rozhodovaniu o nároku na nemocenské. Poďme si spoločne priblížiť oba registre.

ELEKTRONICKÁ PN A POTREBA PRISPÔSOBENIA eZDRAVIA
 
Od 1. júna 2022 sa zavádza systém elektronického potvrdzovania dočasnej práceneschopnosti u pacientov.

Prečítajte si tiež článok
Parlament nedávno schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá priniesla legislatívne zmeny v oblasti potvrdzovania práceneschopnosti prostredníctvom elektronických...
29.4.2022

Z dôvodu toho bolo nevyhnutné prispôsobiť na to aj eZdravie a v podstate celý národný zdravotnícky informačný systém. Aby bolo možné elektronicky zaznamenávať potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti bolo potrebné rozšíriť údajovú základňu, z ktorej by boli čerpané údaje o jednotlivých pacientoch a ich poistných vzťahoch práve na účely potvrdzovania PN. Práve za týmto účelom bude vytvorený Register poistných vzťahov fyzických osôb na účely potvrdzovania dočasnej pracovnej neschopnosti.
 
Zároveň bolo potrebné vytvoriť register, v ktorom sa budú zhromažďovať údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti – o jej vzniku, prerušení, resp. ukončení, aby Sociálna poisťovňa mala možnosť tiež sa zapojiť do systému elektronických PNiek. Sociálnej poisťovni sa tak umožní čerpať informácie o pacientoch pre účely uplatňovania nároku na nemocenské pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Pre potreby splnenia tohto účelu bude vytvorený Register dočasných pracovných neschopností.
 
Oba registre sa začnú používať od 1. júna 2022 spolu so zvedenou e-PN.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ako budú lekári jednotlivé registre využívať, resp. updatovať.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 715)