mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Ako správne vystaviť a ukončiť elektronickú PNku?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   4.5.2022

Od júna čaká na lekárov elektronická PNka. Samozrejme, pre lekárov platí prechodné obdobie až do 31. mája 2023, počas ktorého môžu potvrdzovať dočasnú práceneschopnosť podľa doterajšej právnej úpravy. Pozrieme sa však spolu na to, aké informácie bude lekár uvádzať v rámci elektronického záznamu o dočasnej práceneschopnosti a akým spôsobom sa bude e-PNka ukončovať.

AKÉ INFORMÁCIE BUDE POTREBNÉ ZAPÍSAŤ DO ELEKTRONICKÉHO ZÁZNAMU O DOČASNEJ PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI?
 
Všeobecní lekári (pre dospelých a pre deti a dorast), gynekológovia a nemocniční lekári určite dobre veľmi dobre poznajú tlačivo Sociálnej poisťovne, na ktorom potvrdzujú dočasnú pracovnú neschopnosť. Od júna 2022 sa však bude PN vystavovať a potvrdzovať vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke pacienta (do 31. mája 2023 ide o možnosť lekára vystaviť PN týmto spôsobom a od 1.6.2023 ide o povinnosť lekára potvrdzovať PN len elektronicky).

Prečítajte si tiež článok
Parlament nedávno schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá priniesla legislatívne zmeny v oblasti potvrdzovania práceneschopnosti prostredníctvom elektronických...
29.4.2022

Čo všetko by však mal elektronický záznam v elektronickej zdravotnej knižke pacienta obsahovať? Základným údajom pre vystavenie e-PN je logicky stanovenie choroby, na základe ktorej sa dočasná práceneschopnosť potvrdzuje. V elektronickom zázname sa tiež vyznačí poistný vzťah pacienta, vo vzťahu ku ktorému vykonáva pacient zárobkovú činnosť (určí sa zamestnávateľ pacienta). Zároveň sa vyznačí aj liečebný režim (napr. sa stanovia vychádzky). S ohľadom na diagnózu určí lekár aj predpokladaný deň skončenia dočasnej práceneschopnosti, ktorý sa tiež vyznačí v elektronickom zázname.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aký vplyv bude mať učenie predpokladaného dňa skončenia dočasnej práceneschopnosti na ukončenie PNky.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 3655)