mediPRÁVNIK chráni už 960 ambulancií a lekární.

Protokol postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti dieťaťu počas pandémie COVID-19

JUDr. Miriam Tipánová   |   12.2.2021

Hlavní odborníci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v špecializačnom odbore pediatria, špecializačnom odbore neonatológia a špecializačnom odbore epidemiológia vydali pokyny pre poskytovateľov ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti ako jednotne postupovať  v prípade detí počas pandémie COVID-19.

 Tento protokol je uverejnený na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý nájdete tu: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/klinicky-protokol-ho-deti.pdf.

ODBORNÉ STANOVISKO MZ SR K PREPÚŠTANIU PACIENTOV

Ministerstvo zdravotníctva SR uverejnilo na svojej webovej stránke aj odborné stanovisko k prepúšťaniu pacientov zo zdravotníckeho zariadenia (ZZ) do zariadenia sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID-19. Ide o jeho tretiu aktualizáciu.

Nájdete ho na linku: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/covid-19/Odborne_Stanovisko_Prepustanie_Do_ZSS.pdf.

METODICKÉ POSTUPY PRE OČKOVANIA

Okrem toho MZ SR vydalo aj metodické postupy pre očkovania proti ochoreniu COVID 19:

a) vakcínou AstraZeneca (nájdete ho tu: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/Covid-19/Dokumenty/Metodika-Vakcinacia-AstraZeneca.pdf)

b) vakcínou Moderna ( nájdete ho tu: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/Covid-19/Dokumenty/Metodika-Vakcinacia-Moderna.pdf.)

c) vakcínou Pfizer Biontech (nájdete ho tu: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/Covid-19/Dokumenty/Metodika-Vakcinacia-Pfizer.pdf)