mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Povinnosti lekárne pri internetovom výdaji liekov podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva

JUDr. Miriam Tipánová   |   5.2.2021

Zákon o liekoch umožňuje lekárni okrem štandardného výdaja liekov uskutočňovať aj tzv. internetový výdaj. Účelom internetového výdaja je umožniť výdaj liekov aj na diaľku.

Ak rozmýšľate nad tým, že budete vydávať lieky a zdravotnícke pomôcky aj na diaľku, teda prostredníctvom tzv. internetovej lekárne, tak okrem toho, že lekáreň musí spĺňať požiadavky uvedené v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch ( ďalej len ako „zákon o liekoch“) nezabúdajte, že sa musíte aj riadiť Vyhláškou č. 21/2012 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie ( ďalej len ako „vyhláška MZ SR“)

Internetový výdaj nie je len o výdaji liekov na diaľku ale skrýva v sebe viacero činnosti. Za internetový výdaj sa považuje aj zverejnenie informácie o internetovom výdaji, objednanie zásielky prostredníctvom elektronického formulára, registrácia elektronickej objednávky, balenie zásielky, zabezpečenie jej prepravy, vybavenie reklamácie či vrátenie liekov a zdravotníckych pomôcok.

O internetovom výdaji sme sa venovali aj v článku:

Prečítajte si tiež článok
Nakupovanie cez internet sa teší v posledných rokoch čoraz väčšej obľube u zákazníkov. Z tohto dôvodu sa predaj cez internet rozširuje na čoraz väčší rozsah produktov a služieb. V...
2.12.2020

POVINNOSTI PRE LEKÁREŇ SÚVISIACE S INTERNETOVÝM VÝDAJOM

Z § 2 vyhlášky MZ SR vyplývajú pre držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni  alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok nasledujúce povinnosti:

a) Je povinný zabezpečiť aby každej objednávke bola priradená jednoznačná identifikácia zásielky prostredníctvom jedinečného čísla zásielky umožňujúca sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od okamihu prijatia objednávky po jej konečné vybavenie.

b) Je povinný zabezpečiť aby prípravu a zabalenie zásielky, ktorej obsahom je liek, vykonala osoba oprávnená vydávať lieky.

c) Je povinný zabezpečiť aby prípravu a zabalenie zásielky, ktorej obsahom je zdravotnícka pomôcka, vykonala osoba oprávnená vydávať zdravotnícke pomôcky 

d) Je povinný zabezpečiť aby pracovné postupy pri internetovom výdaji určoval, schvaľoval a kontroloval odborný zástupca držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

e) Je povinný mať vypracovaný a vedený systém zaznamenávania reklamácie liekov a zdravotníckych pomôcok.

f) Je povinný mať vypracovaný reklamačný poriadok pre internetový liekov a zdravotníckych pomôcok

g) Je povinný viesť evidenciu údajov o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok. Evidencia musí obsahovať a/ dátum prijatia objednávky, b/ dátum odoslania zásielky s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá zásielku pripravila, c/ spôsob a dátum vybavenia reklamácie.

h) Objednávka, ktorá je vykonaná cez webové sídlo musí byť zabezpečená podľa výnosu Ministerstva financií SR č. 321/2010 Z. z.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK lekáreň sa dozviete čo musí podľa vyhlášky MZ SR obsahovať informácia o internetovom výdaji a formulár objednávky. Taktiež sa dozviete z akých dôvodov môže zákazník vrátiť liek/zdravotnícku pomôcku a ako je potrebné vybaviť reklamáciu.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 889)