mediPRÁVNIK chráni už 761 ambulancií a lekární.

Pripravte sa na možné zmeny v Zákonníku práce

Mgr. Ján Pavlík   |   24.9.2020

Vo fáze medzirezortného pripomienkového konania v rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu sa nachádza návrh na zmenu niektorých ustanovení Zákonníka práce z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Je teda potrebné rátať s tým, že ak návrh na zmenu Zákonníka práce následne prejde aj parlamentom, dôjde k úprave niektorých vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami.

Cieľom návrhu na zmenu zákona je riešiť nasledujúce otázky:

  • osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca,
  • možnosti rozhodnutia  zamestnancov, akú formu príspevku zamestnávateľa na stravu si zvolia, teda či sa rozhodnú pre stravovacie poukážky ako to bolo doteraz, alebo pre finančný príspevok,
  • možnosti dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami,
  • nového modelu primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov.

Bližšie informácie o prebiehajúcom legislatívne konaní  o návrhu na zmenu zákona nájdete na tomto odkaze: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/397