mediPRÁVNIK chráni už 1026 ambulancií a lekární.

Môže lekáreň odmietnuť vydať predpísaný liek pacientovi, ktorý nemá rúško?

Mgr. Ján Pavlík   |   22.9.2020

Lekárne patria medzi subjekty, ktoré sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a z tohto titulu sú povinné plniť povinnosti, ktoré im vyplývajú priamo zo zákonov. Medzi takéto zákonné povinnosti patrí napríklad aj povinnosť osoby, ktorá vydáva lieky, vydať liek pacientovi, ktorý mu bol predpísaný ošetrujúcim lekárom. Na druhej strane sa nachádzame v čase pandémie, kedy maloobchodné prevádzky, kam zaradzujeme aj lekárne sú povinné rešpektovať a vynucovať od svojich zákazníkov plnenie hygienických opatrení. Čo ak dôjde k stretu týchto dvoch povinností? Čo ak pacient, ktorý prichádza s receptom do lekárne po predpísaný liek nemá rúško? Je lepšie v takejto situácii porušiť povinnosť vydať liek a rešpektovať nariadené hygienické opatrenia a teda liek pacientovi nevydať alebo naopak, vydať liek pacientovi aj napriek porušeniu hygienických opatrení?

Lekáreň ako maloobchodná prevádzka musí okrem bežných činností, ktoré vykonáva podnikateľský subjekt myslieť na svoje špecifické postavenie, ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Lekáreň v postavení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti musí poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade s ustanoveniami príslušných zákonov. To znamená, že lekáreň musí plniť všetky povinnosti, ktoré jej určí zákon, ako poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Nerešpektovanie týchto zákonných povinností by vo všeobecnosti pre lekáreň znamenalo vystavenie sa riziku uloženia sankcie kontrolným orgánom.

POVINNOSŤ VYDAŤ PREDPÍSANÝ LIEK

Jednou zo základných povinnosti, ktorú musí celkom prirodzene zabezpečiť poskytovateľ lekárenskej starostlivosti je zabezpečiť výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktoré pacientom predpísal ich ošetrujúci lekár.

Takáto povinnosť vyplýva napríklad zo zákona o liekoch, ktorý stanovuje, že osoba, ktorá je oprávnená vydávať lieky má povinnosť vydať tento liek na základe preskripčného záznamu. Voľnou interpretáciou tohto ustanovenia môžeme povedať, že ak zákazník navštívi lekáreň s tým, že si prišiel vybrať liek, ktorý mu predpísal jeho ošetrujúci lekár prostredníctvom preskripčného záznamu, zamestnanec lekárne má povinnosť mu daný liek vydať. Keďže ide o zákonnú povinnosť lekárne, jej porušenie je celkom prirodzene spojené s udelením sankcie. V našom prípade sa nebudeme zaoberať výnimkami, kedy zamestnanec lekárne môže odmietnuť vydať predpísaný liek pacientovi, ale sústredíme sa na situácie, kedy zákazník prichádza do lekárne po predpísaný liek, ktorý mu bol predpísaný riadne vyplneným preskripčným záznamom ošetrujúcim lekárom. V takýchto prípadoch, ak by osoba oprávnená vydávať lieky nevydala predpísaný liek pacientovi, lekáreň by sa takýmto konaním dopustila správneho deliktu na úseku farmácie.

V takomto prípade, ak by konanie lekárne bolo vyhodnotené ako správny delikt, môže byť lekárni zo strany príslušného samosprávneho kraja uložená pokuta vo výške od 500 až do 25.000 eur.

POVINNOSŤ AKCEPTOVAŤ HYGIENICKÉ OPATRENIA

V optike súčasnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 sa však lekárne ako maloobchodné prevádzky musia vysporiadať aj s platnými hygienickými opatreniami. V predchádzajúcom článku sme informovali o postupe, ktorý by mala lekáreň zvoliť, ak zákazník hygienické opatrenia nerešpektuje a nechce sa im podrobiť ani po opakovaných výzvach zo strany zamestnancov lekárne.

Prečítajte si tiež článok
Lekárne patria medzi maloobchodné prevádzky, ktoré musia pri výkone svojej každodennej činnosti rešpektovať aktuálne hygienické opatrenia vydávané v súvislosti so zamedzením šírenia...
16.9.2020
 

SPLNENIE POVINNOSTI ZA CENU PORUŠENIA INEJ POVINNOSTI?

V tomto článku si ale chceme priblížiť situáciu, kedy zákazník príde do lekárne s receptom bez rúška a po upozornení zamestnancami lekárne, aby si vhodným spôsobom prekryl horné dýchacie cesty túto výzvu chce rešpektovať, ale uvedomí si, že z určitého dôvodu rúško nemá pri sebe. Taktiež nemá pri sebe nič vhodné, čím by toto rúško nahradil (napríklad šál, šatka).

V tomto prípade sa lekáreň nachádza v pozícii, kedy splnenie jednej povinnosti nie je možné bez toho, aby lekáreň neporušila inú povinnosť. Ustanovenia zákona o liekoch neobsahujú úpravu, podľa ktorej by nerešpektovanie hygienických opatrení znamenalo pre lekáreň možnosť nevydať pacientovi liek, ktorý mu predpísal lekár. Je lepšie v takejto situácii porušiť povinnosť vydať liek a rešpektovať tak nariadené hygienické opatrenia a liek pacientovi nevydať alebo naopak, vydať liek pacientovi aj napriek porušeniu hygienických opatrení?

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, či existuje konkrétne riešenie pre prípad, že zákazník lekárne nemá rúško a prišiel si prevziať predpísaný liek.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 306)