mediPRÁVNIK chráni už 761 ambulancií a lekární.

Dôjde k zmenám v obsahu povinností súvisiacich s odpadmi?

Mgr. Ján Pavlík   |   18.9.2020

Vláda bude rokovať o návrhu, ktorým by malo dôjsť k pozmeneniu zákona o odpadoch. Zmena zákona má nastať z dôvodu stále vyhlásenej mimoriadnej situácie kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19, ktorá spôsobuje mnohým subjektom prekážky v plnení zákonných povinností v súvislosti s odpadmi.

Cieľom predkladaného návrhu je docieliť to, aby parlament schválil návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Takýto postup má byť zvolený práve z toho dôvodu, že vyhlásená mimoriadna situácia spôsobila podstatné zvýšenie produkcie komunálnych odpadov v obciach a mestách, ktoré vedú k aplikačným problémom v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov až nemožnosti niektorých subjektov plniť zákonom ustanovené povinnosti. Nateraz však nie je známy presný obsah konkrétnych opatrení, avšak keďže táto téma je dôležitou z pohľadu ambulancií a rovnako aj lekárni budeme ju monitorovať aj naďalej.

Bližšie informácie o návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona nájdete na tomto odkaze:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25251/1