mediPRÁVNIK chráni už 869 ambulancií a lekární.

Čo ak lekárni odíde odborný zástupca na materskú dovolenku?

JUDr. Miriam Tipánová   |   17.9.2020

Väčšina situácii, ktoré súvisia s odborným zástupcom lekárne je upravená v zákone o liekoch. No predsa sa nájde situácia, ktorú zákon neupravuje, a preto vám na ňu zosumarizujeme náš názor. Ide o situáciu, kedy odborná zástupkyňa lekárne čerpá materskú dovolenku a po jej ukončení začne čerpať rodičovskú dovolenku. Ak čerpá obe dovolenky, jej neprítomnosť v lekárni môže byť až tri roky. Musí si lekáreň automaticky ustanoviť nového odborného zástupcu, alebo sa pre lekáreň nič nemení a môže mať zamestnanca, ktorý bude vykonávať funkciu odborného zástupcu doma? Pred zodpovedaním otázok si najprv zhrnieme podstatné informácie o odbornom zástupcovi.

KTO JE ODBORNÝ ZÁSTUPCA?

Odborný zástupca lekárne je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti lekárne. Všeobecne platí pravidlo, že musí byť v pracovnom pomere k držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Pravidlo sa nebude uplatňovať v prípade, ak odborný zástupca je členom štatutárneho orgánu. V tomto prípade nemusí byť v pracovnom pomere k držiteľovi povolenia.

Upozorňujeme, že jedna osoba môže vykonávať činnosť odborného zástupcu len na jednom mieste výkonu činnosti, teda len v jednej lekárni.

PODMIENKY NA FUNKCIU ODBORNÉHO ZÁSTUPCU

Všeobecné požiadavky na odborného zástupcu podľa zákona o liekoch sú nasledovné:

1. podmienka veku 18 rokov,

2. spôsobilosť na právne úkony,

3. dôveryhodnosť,

4. bezúhonnosť a 

5. odborná spôsobilosť.

ODBORNÝ ZÁSTUPCA NEMUSÍ BYŤ USTANOVENÝ V KAŽDEJ LEKÁRNI

Ak podmienky odbornej spôsobilosti spĺňa ten, kto prevádzkuje lekáreň ako fyzická osoba podnikateľ (SZČO), alebo ak podmienky odbornej spôsobilosti spĺňa člen štatutárneho orgánu – konateľ, potom sa odborný zástupca neustanovuje.

POVINNOSTI ODBORNÉHO ZÁSTUPCU

Podľa zákona o liekoch je odborný zástupca povinný:

a) oznámiť bezodkladne stavovskej organizácii v zdravotníctve príslušnej na vydanie licencie podľa osobitného predpisu začatie výkonu činnosti odborného zástupcu a ukončenie činnosti odborného zástupcu,

b) riadiť objednávanie, príjem, kontrolu, uchovávanie, prípravu a výdaj liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami, zaobchádzanie s drogovými prekurzormi a vedenie príslušnej evidencie,

c) zabezpečiť výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok odborne spôsobilými osobami uvedenými v § 25 ods. 2. a 3.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, aké sankcie hrozia odbornému zástupcovi, ktorý poruší svoje povinnosti, a čo robiť v prípade, ak lekárni odíde odborný zástupca na materskú dovolenku.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac