Mediprávnik chráni už 479 ambulancií a lekární.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon epidemiologicky závažnej činnosti

Mgr. Ján Pavlík  8.10.2019

V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti lekári vypracúvajú aj lekárske posudky a lekárske potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť rôznych žiadostí, pri ktorých musia osoby deklarovať svoju zdravotnú spôsobilosť. Lekári pri vypracovaní lekárskych posudkov a lekárskych potvrdení musia dodržiavať zákonom stanovené povinnosti a postupy. V nasledujúcich riadkoch si priblížime povinnosti pri vydávaní lekárskeho potvrdenia pre výkon epidemiologicky závažnej činnosti.

Medzi epidemiologicky závažné činnosti zákon zahŕňa každú  pracovnú činnosť, v rámci ktorej možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo šírenie prenosného ochorenia.

Medzi epidemiologicky závažné činnosti je možné zahrnúť najmä:

  • výrobu a úpravu pitnej vody a obsluhu vodovodných zariadení pitnej vody,
  • činnosť starostlivosti o ľudské telo,
  • výrobu, manipuláciu a uvádzanie do obehu potravín a pokrmov,
  • výrobu kozmetických výrobkov,
  • činnosť v úpravniach vody a obsluhu vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách.

Takúto činnosť môže vykonávať len osoba, ktorá okrem toho, že je odborne spôsobilá musí byť aj zdravotne spôsobilá.

Zdravotná spôsobilosť sa v takomto prípade preukazuje potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré jej na základe lekárskej prehliadky vydáva lekár.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, aké náležitosti musí obsahovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti a rovnako aké povinnosti má osoba, ktorej lekár takéto potvrdenie vystavil.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame