Mediprávnik chráni už 479 ambulancií a lekární.

Partner verejného sektora nemá povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Mgr. Ján Pavlík  4.7.2019

Ambulancie a lekárne, dávame vám do pozornosti novelu zákona o obchodnom registri. Novela prináša zmenu v tom, že ak je vaša spoločnosť, prostredníctvom ktorej poskytujete zdravotnú starostlivosť partnerom verejného sektora a je platne zapísaná v registri partnerov verejného sektora, nemá povinnosť zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod aj do obchodného registra.

Kedy sa stávate partnerom verejného sektora?

Zo znenia zákona vyplýva, že z časového hľadiska sa lekáreň alebo ambulancia stane partnerom verejného sektora až v momente, keď dôjde k naplneniu zákonnom stanovených podmienok. Konkrétne ide o prekročenie poskytnutých finančných prostriedkov od poisťovne v úhrne prevyšujúcich sumu 250.000 eur v kalendárnom roku, pri opakujúcom sa plnení, respektíve jednorazovo sumu nad 100.000 eur.

V daných prípadoch sa lekáreň alebo ambulancia stáva partnerom verejného sektora a vzniká jej zákonná povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Čo prináša novela?

Z novely zákona o obchodnom registri vyplýva skutočnosť, ktorá je potvrdená aj samotným Ministerstvom spravodlivosti, že ak je ambulancia alebo lekáreň platne zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, nemusí vykonať zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra.

Obchodné spoločnosti sú inak povinné od 1. novembra 2018 zapísať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra. Na splnenie tejto povinnosti majú obdobie od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019. Táto povinnosť sa vás však netyká, ak ste platne zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Neplatí to naopak

Dôležité je ale uvedomiť si, že ak ste vykonali zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra a počas roka sa stanete partnerom verejného sektora, zápis do registra partnerov verejného sektora budete musieť vykonať. Inými slovami povedané, zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra, nenahrádza zápis do registra partnerov verejného sektora. Z tohto dôvodu je tieto dve povinnosti od seba odlíšiť.

Na záver

Summa summarum:

  • Ak je vaša spoločnosť zapísaná v registri partnerov verejného sektora = nemusíte zapisovať konečného užívateľa do obchodného registra
  • Ak je vaša spoločnosť nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora = musíte zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31. decembra 2019
  • Ak vaša spoločnosť má zapísaného konečného užívateľa výhod v obchodnom registri a v priebehu roka sa stane partnerom verejného sektora = musíte vykonať zápis aj do registra partnerov verejného sektora.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame