Mediprávnik chráni už 641 ambulancií a lekární.

Oznámenie v čakárni, že ambulancia nezodpovedá za odložené veci, automaticky nezbavuje zodpovednosti lekára

Mgr. Miriam Tipánová   |   6.1.2020

Môže nastať situácia, kedy vec ako napríklad kabát pacient nechá v čakárni a keď sa po neho vráti, tak už ho tam nenájdete. Kto vlastne za tieto veci pacienta zodpovedá – samotný pacient alebo lekár, sestra, či samotný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti? V článku sa dočítate, akým spôsobom je možné sa zbaviť zodpovednosti.

Právnu úpravu zodpovednosti za škodu nájdeme v Občianskom zákonníku. V rámci zodpovednosti za škodu rozoznávame všeobecnú zodpovednosť a osobitnú zodpovednosť. Pri osobitnej zodpovednosti poukazujeme na ustanovenie § 433 a nasl., ktoré sa týkajú zodpovednosti za škodu spôsobenú na vnesených a odložených veciach.

Vnesené veci sa týkajú zdravotníckych zariadení?

Vnesené veci sú podľa § 433 ods. 1 Občianskeho zákonníka veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre nevnesené do priestorov vyhradených na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo veci boli odovzdané prevádzkovateľovi/jeho zamestnancovi. Možno usúdiť, že vnesené veci sa netýkajú zdravotníckych zariadení, nakoľko tie neprevádzkujú ubytovacie služby.

Aké veci sú odložené?

Ustanovenie § 433 ods. 2 OZ uvádza, že ak je s prevádzkou niektorej činnosti spravidla spojené odkladanie vecí, zodpovedá ten, kto ju vykonáva, fyzickej osobe za škodu na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, okrem ak by ku škode došlo aj inak. Práve našu situáciu možno zaradiť pod toto ustanovenie.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia sa dozviete, na aké veci sa vzťahuje zodpovednosť a v akých prípadoch sa lekár môže  zodpovednosti zbaviť.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac