mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Nový návrh zákona má priniesť viacero zmien v oblasti zdravotníctva

Mgr. Lenka Kavarniková   |   23.3.2021

85. rokovanie vlády Slovenskej republiky, ktoré sa konalo dňa 17.3.2021, prinieslo nový Návrh zákona, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva. Účelom tohto návrhu zákona je prijatie opatrení, ktoré majú pomôcť v súčasnej epidemiologickej situácii a v zabránení šírenia ochorenia COVID-19.

Návrh zákona má priniesť viacero zmien v oblasti zdravotníctva. Z dôvodovej správy návrhu zákona vyplýva, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 má byť explicitne zaradené medzi výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré spadajú pod verejné zdravotné poistenie. Cieľom tejto úpravy je poskytnúť právnu istotu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zdravotným poisťovniam. Navyše má byť rozšírený Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý umožní pacientom s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 za splnenia podmienok absolvovať kúpeľné liečenie za účelom zmiernenia následkov spojených s prekonaným ochorením COVID-19.

Ďalej sa navrhuje zaviesť povinnosť pre zdravotnú poisťovňu uhrádzať náklady spojené s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 aj pre osoby, ktoré sú z pohľadu zdravotnej poisťovne dlžníkmi na verejnom zdravotnom poistení. Účelom je najmä predísť nekontrolovanému šíreniu ochorenia medzi osobami, ktoré nemajú verejné zdravotné poistenie a u ktorých je zvýšené riziko nakazenia a ďalšieho šírenia ochorenia vzhľadom na problematické dodržiavanie protiepidemických opatrení.

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Viac sa k navrhovaným zmenám dočítate na: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25822/1 a v pripravovaných článkoch na www.medipravnik.sk.

(Počet prečítaní: 977)