mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo kritéria určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19

Mgr. Jozef Matejovský   |   25.1.2021

Ministerstvo zdravotníctvo SR vydalo vyhlášku č. 10/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritéria určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19. Súčasťou vyhlášky je príloha, v ktorej sú špecifikované jednotlivé kritéria v jednotlivých fázach. Fáza je začatá otvorením prihlasovania pre príslušné skupiny obyvateľov vo formulári na prihlasovanie v centrálnom objednávkovom systéme na webovom sídle www.korona.gov.sk.

Kritéria v prvej fáze sú nasledovné. Jedná sa o osoby, ktoré sú zdravotníckymi pracovníkmi, študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, zamestnanci zariadenia sociálnych služieb, terénni sociálnymi pracovníci, zamestnanci obslužnej organizácie, ktorí vykonávajú svoju činnosť v nemocnici, zamestnanci nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom, osoby, ktoré v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytujú duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb, zamestnanci mobilného odberového miesta, ktorí prichádzajú do kontaktu s testovanou osobou. Tieto osoby sa musia prihlásiť na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému. Následne im má byť podaná druhá dávka očkovacej látky minimálne 28 dní po podaní prvej látky. Ak sa tieto osoby v daný deň na očkovanie nedostavia, tak môže poskytovateľ nepoužité dávky podať prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým poskytuje zdravotnú starostlivosť. Očkovanie v prvej fáze je organizované aj pre väčšiu skupinu. Týka sa to zariadení sociálnych služieb, osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza, osôb, ktoré aktuálne absolvujú ambulantnú chemoterapiu a imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením.

Kritéria v druhej fáze sú nasledovné. Osoba spĺňa kritéria uvedené v prvej fáze alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a má najmenej 85 rokov.

Kritéria v tretej fáze sú nasledovné. Osoba spĺňa kritéria uvedené v prvej alebo v druhej fáze alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a má najmenej 75 rokov.

Kritéria vo štvrtej fáze sú nasledovné. Osoba spĺňa kritéria uvedené v prvej, druhej alebo tretej fáze alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a má najmenej 65 rokov.

Kritéria v piatej fáze sú nasledovné. Osoba spĺňa kritéria uvedené v prvej, druhej, tretej alebo štvrtej fáze alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a trpí závažným ochorením zvyšujúcim riziko závažného priebehu COVID-19 bez ohľadu na vek (napr. onkologický pacient, pacient s transplantáciou solídnych orgánov, pacient s chronickým srdcovým zlyhaním alebo pacient s cirhózou pečene).

Kritéria v šiestej fáze sú nasledovné. Osoba spĺňa kritéria uvedené v prvej, druhej, tretej, štvrtej alebo piatej fáze alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID – 19 bez ohľadu na vek (napr. pacient s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii, pacient s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti alebo pacient s obezitou – BMI vyšší ako 30).

Kritéria v siedmej fáze sú nasledovné. Osoba spĺňa kritéria uvedené v prvej, druhej, tretej, štvrte, piatej alebo šiestej fáze alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je učiteľom vo veku najmenej 55 rokov.

Kritéria v ôsmej fáze sú nasledovné. Osoba spĺňa kritéria uvedené v prvej, druhej, tretej, štvrtej, piatej, šiestej alebo siedmej fáze alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobu vo veku najmenej 55 rokov.

Kritéria v deviatej fáze sú nasledovné. Osoba spĺňa kritéria uvedené v prvej, druhej, tretej, štvrtej, piatej, šiestej, siedmej alebo ôsmej fáze alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je učiteľom.

Kritéria v desiatej fáze sú nasledovné. Osoba spĺňa kritéria uvedené v prvej, druhej, tretej, štvrtej, piatej, šiestej, siedmej, ôsmej alebo deviatej fáze alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobu vo veku najmenej 45 rokov.

Kritéria v jedenástej fáze sú nasledovné. Osoba spĺňa kritéria uvedené v prvej, druhej, tretej, štvrtej piatej, šiestej, siedmej, ôsmej, deviatej alebo desiatej fáze alebo je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávacieho systému a je osobou s vekom najmenej 18 rokov.

(Počet prečítaní: 762)