mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo usmernenie k realizácii procesu triáže pacientov v situácii krízy

JUDr. Daniela Lamačková, PhD.   |   22.3.2021

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo Odborné usmernenie o indikácii intenzívnej starostlivosti v situácii krízy a obmedzených kapacít v zdravotníckych zariadeniach z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19.

Odborné usmernenie č. 1 nadobudlo platnosť 15. marca 2021 a bolo vydané v súvislosti s mimoriadnou zdravotníckou situáciou, ktorú na území Slovenskej republiky zapríčiňuje prebiehajúca pandémia ochorenia Covid-19.

ČO JE TRIÁŽ

Toto odborné usmernenie upravuje dôvody, medicínske, etické a právne predpoklady prípadnej potreby rozhodovania o indikácii intenzívnej starostlivosti, ktoré je spojené s výberom pacientov, ktorým sa takáto starostlivosť poskytne, tzv. triáž.

Usmernenie triáž definuje ako postup výberu pacientov na poskytnutie neodkladnej alebo urgentnej zdravotnej starostlivosti, osobitne intenzívnej starostlivosti, používaný v krízových situáciách vyčerpania alebo závažného obmedzenia dostupných kapacít, tzv. vzácnych zdrojov poskytovateľov. Príkladmi krízových situácií sú hromadné nešťastia a havárie, prírodné alebo priemyselné katastrofy, epidémie nákazlivých chorôb a pod.

Pod vzácnymi zdrojmi sa v kontexte poskytovania intenzívnej starostlivosti majú na mysli napríklad kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci, priestory zdravotníckych zariadení, lôžka, prístrojové vybavenie, zdravotnícke pomôcky, lieky.

KOMU JE USMERNENIE URČENÉ

Odborné usmernenie je určené najmä poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť pacientom s ťažkým alebo veľmi ťažkým priebehom ochorenia Covid-19 na špecializovaných zdravotníckych pracoviskách typu JIS/OAIM, ako aj poskytovateľom, ktorí sú poverení zabezpečením rozhodovania v rámci rozhodovacieho procesu triáže.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini (sekcia ambulancia alebo sekcia ambulancia aj lekáreň), Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete, načo by nemal poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabudnúť v súvislosti s rozhodnutiami vykonanými v súvislosti s triážou, aké sú podmienky začatia triáže a kto o jej začatí a ukončení rozhoduje.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1153)