mediPRÁVNIK chráni už 1521 ambulancií a lekární.

Nový dokument – Ekonomická pomoc v čase pandémie pre ambulancie aj lekárne

redakcia mediPRÁVNIK   |   19.6.2020

Dopady pandémie majú okrem iného aj ekonomický charakter. Štát v tomto období ponúka čerpanie rôznych ekonomických stimulov. Avšak, tieto ekonomické stimuly môžu pokope pôsobiť, ako spleť nezrozumiteľného textu. Z tohto dôvodu, Vám prinášame manuál prvej pomoci, týkajúci sa ekonomických opatrení prijatých v súvislosti so zjemnením dôsledkov pandémie.

Tento manuál prvej pomoci sme pripravili takým spôsobom, že sme starostlivo posúdili a vybrali tie ekonomické opatrenia, ktoré môžu byť vhodné práve pre Vašu ambulanciu a lekáreň. Dokonca našim cieľom bolo nie len priniesť sumár a prehľad týchto ekonomických opatrení, ale priniesť Vám prvú pomoc v praktickom postupe, ako o túto pomoc žiadať a ktoré tlačivo vyplniť.

OBSAH

V manuáli prvej pomoci si bližšie priblížime:

a) Príspevok na mzdu zamestnancov

b) Odklad daňového priznania a platby dane

c) Výhodnejšie platenie preddavkov na daň z príjmov

d) Odklad platenia preddavku na daň z príjmo

e) Odklad platby odvodov

f) Povinnosti viažuce sa k dani z pridanej hodnoty

g) Daň z motorových vozidiel

h) Miestne dane a miestny poplatok

i) Odklad splátok úveru

j) Ochrana nájmu

k) Poskytnutie úveru „PODNIKATEĽ 2020“

l) Získanie bankovej záruky a úrokovej dotácie

Materiál je vypracovaný v súlade s právnym stavom platným a účinným k 5. júnu 2020.

CENA DOKUMENTU PRE AMBULANCIE A LEKÁRNE

V prípade ak máte zakúpený balík Lekáreň/Ambulancia na kľúč alebo Lekáreň/Ambulancia na kľúč PREMIUM dokument si môžete zakúpiť za sumu 15 eur s DPH.

Ak nemáte zakúpené vyššie uvedené balíky, cena dokumentu je 25 € s DPH.

KDE NÁJDEM DOKUMENT?

Dokument určený pre ambulanciu nájdete tu: Ekonomická pomoc v čase pandémie pre ambulancie

(Počet prečítaní: 695)