mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Môže lekáreň svojvoľne nevydať pacientovi liek?

JUDr. Katarína Tomková   |   10.6.2020

V poslednom období v súvislosti s ochorením COVID-19 boli prijaté viaceré právne predpisy, parlament prijal viaceré novely zákonov, boli vydané odporúčania a usmernenia jednotlivých orgánov štátnej správy. V spleti novoprijatých a novelizovaných právnych predpisov sa mohol zamotať nejeden zdravotnícky pracovník alebo zdravotnícke zariadenie. V súvislosti s opatrením Ministerstva zdravotníctva č. Z016355-2020 sme zaznamenali viacero podnetov pri odmietnutí výdaja lieku Plaquenil, registračné číslo 25/0505/70-C/S (ďalej v texte len „liek Plaquenil“) pacientom v lekárňach.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo v priebehu marca 2020 opatrenie, ktoré zakázalo lekárňam:

1. objednať liek Plaquenil prostredníctvom ISMOL (informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov), ak pri predpisovaní lieku neboli dodržané preskripčné obmedzenia určené podľa zoznamu kategorizovaných liekov,

2. objednávať liek Plaquenil prostredníctvom ISMOL, ak preskripčný záznam alebo lekársky predpis vystavil lekár, ktorý spĺňa preskripčné obmedzenia určené podľa zoznamu kategorizovaných liekov vo vyššom počte balení lieku ako je potrebné maximálne na tri mesiace liečby alebo vo vyššom počte ako sú maximálne tri balenia lieku.

Prvý bod opatrenia, zjednodušene, hovorí o tom, že lekáreň nesmie objednať liek prostredníctvom ISMOL pre pacienta, ktorý síce spĺňa indikačné obmedzenie, ale lekár, ktorý liek predpísal nespĺňa preskripčné obmedzenie určené podľa zoznamu kategorizovaných liekov. Uvedené sa vzťahuje len na objednanie lieku prostredníctvom ISMOL, nie na výdaj lieku, ak sa nachádzal v zásobách lekárne, prípadne bol liek objednaný štandardným spôsobom.

Druhý bod opatrenia, zjednodušene, hovorí o tom, že lekáreň nesmie objednať liek prostredníctvom ISMOL pre pacienta, ktorý spĺňa indikačné obmedzenia a súčasne aj lekár, ktorý liek predpísal spĺňa preskripčné obmedzenie určené podľa zoznamu kategorizovaných liekov v prípade, ak lekár predpísal pacientovi liek vo vyššom počte balení lieku ako je potrebné maximálne na tri mesiace pacientovej liečby alebo vo vyššom počte ako sú maximálne tri balenia lieku. Aj v tomto prípade sa uvedené vzťahuje len na objednanie lieku prostredníctvom ISMOL, nie na výdaj lieku, ak lekáreň mala zásoby tohto lieku, prípadne ak je liek objednaný štandardným spôsobom.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydaným opatrením súčasne zakázalo držiteľom registrácie lieku Plaquenil:

1. dodať liek Plaquenil prostredníctvom ISMOL, ak pri predpisovaní lieku neboli dodržané preskripčné obmedzenia určené podľa zoznamu kategorizovaných liekov,

2. dodať liek Plaquenil prostredníctvom ISMOL, ak preskripčný záznam alebo lekársky predpis vystavil lekár, ktorý spĺňa preskripčné obmedzenia určené podľa zoznamu kategorizovaných liekov vo vyššom počte balení lieku ako je potrebné maximálne na tri mesiace liečby alebo vo vyššom počte ako sú maximálne tri balenia lieku,

3. dodať liek Plaquenil prostredníctvom ISMOL, ak objednávka lekárne je vo vyššom počte balení ako je maximálne 10 balení.

Celé znenie opatrenia MZ SR nájdete tu.

Z odôvodnenia opatrenia vyplýva, že cieľom opatrenia je zabrániť nedostatku lieku Plaquenil, registračné číslo 25/0505/70-C/S, ktorý vzhľadom k relatívne nízkej cene predpisujú lekári, ktorí nespĺňajú požiadavky na preskripčné obmedzenia určené podľa zoznamu kategorizovaných liekov a predpisujú tento liek aj pacientom, ktorí nežiadajú úhradu lieku na základe verejného zdravotného poistenia a vytvárajú si neodôvodnené zásoby lieku, ktorý následne môže chýbať pre kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorým je indikovaný podľa zoznamu kategorizovaných liekov.

ČO SA STALO V NIEKTORÝCH LEKÁRŇACH?

Niektoré lekárne si nesprávne vyložili opatrenie Ministerstva zdravotníctva a liek prestali pacientom vydávať s odkazom na opatrenie Ministerstva zdravotníctva. Ak pacientovi, ktorý spĺňal indikačné obmedzenia predpísal liek lekár, ktorý spĺňal presktipčné obmedzenia lekáreň odmietla vydať liek s odôvodnením, že Ministerstvo zdravotníctva takýto výdaj lekárňam zakázalo. Predpokladáme, že k takýmto situáciám dochádza len v dôsledku nesprávneho výkladu tohto opatrenia.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, lekáreň na kľúč, ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, ako si lekárne majú vykladať opatrenie MZ SR, za akých podmienok môžu lekárne vydávať liek pacientovi, v akých prípadoch liek pacientovi vydať nesmú a v ktorých prípadoch je liek hradený zdravotnou poisťovňou a kedy si ho pacient hradí sám.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1184)