mediPRÁVNIK chráni už 1898 ambulancií a lekární.

ÚDZS vydalo usmernenie týkajúce sa spôsobu oznámenia platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie

JUDr. Miriam Tipánová   |   14.1.2021

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydal vestník č. 1/2021, ktorý obsahuje aj metodické usmernenie pre platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (zamestnávateľa), v ktorom je uvedený spôsob oznámenia platiteľa poistného voči zdravotnej poisťovni.

OBSAH VESTNÍKA

Vestník obsahuje:

a) Platobnú schopnosť zdravotných poisťovní - november 2020

b) Metodické usmernenie č. 12/8/2014 Spôsob oznámenia platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni

c) Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2021 až 2023

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Vestník nájdete na tomto odkaze: https://www.udzs-sk.sk/wp-content/uploads/2021/01/VE_1_2021_web.pdf

(Počet prečítaní: 1536)