mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

Podcast 158 - Rýchla nalieváreň zmien od 1. januára 2023 výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou

redakcia mediPRÁVNIK   |   23.1.2023

V novele zákona o Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa rátalo s tým, že pacienti budú platiť úhradu za podanie podnetu. Ako to dopadlo sa dozviete v dnešnom podcaste. Po novom sa rozšíril okruh podmienok, za ktorých môže úrad podnet odmietnuť. Dozviete sa i to, že následný dohľad sa môže uskutočniť do dvoch rokov od skončenia prvého dohľadu, aj to len za určitých okolností. Rovnako sa ruší predbežný a záverečný protokol, je už iba jeden. Novinkou je i zmena a to, že poskytovatelia môžu úradu v rámci dohľadu zasielať kópiu zdravotnej dokumentácie. Obsah novely zákona vám priblíži JUDr. Ivan Humeník, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Vypočujte si podcast
V novele zákona o Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa rátalo s tým, že pacienti budú platiť úhradu za podanie podnetu. Ako to dopadlo sa dozviete v dnešnom podcaste. Po novom sa rozšíril okruh podmienok, za ktorých môže úrad podnet...
23.1.2023

(Počet prečítaní: 869)