mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo usmernenie, kedy majú lekári vyžadovať od pacienta testovanie na COVID-19

Mgr. Lenka Kavarniková   |   3.9.2021

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo usmernenie, ktoré upravuje podmienky, kedy je potrebné od pacienta vyžadovať, aby sa podrobil testovaniu na ochorenie COVID-19 v prípade osobnej návštevy pacienta u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Dané usmernenie sa vzťahuje na nemocnice, ambulancie, polikliniky a tiež na zdravotnícke strediská združujúce zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

POVINNOSŤ ABSOLVOVANIA TESTOVANIA PRED NÁVŠTEVOU AMBULANCIE

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách č. Z075796-2021 (ďalej len „usmernenie“) vymedzuje pre ambulancie nasledovné pravidlá:

1. kompletne zaočkovaní pacienti

a. nevyžaduje sa testovanie, ak pacient nebol v úzkom kontakte s pozitívnou osobou, resp. sa nevrátil z rizikovej krajiny a nemá klinické príznaky ochorenia COVID-19

b. vyžaduje sa testovanie, ak je pacient klasifikovaný ako možný alebo pravdepodobný prípad (pacient, ktorý spĺňa klinickí kritéria, diagnostické kritéria alebo má epidemiologickú súvislosť)

2. neočkovaní alebo nie kompletne zaočkovaní

a. lekár sa môže sám rozhodnúť, či bude alebo nebude od takýchto pacientov vyžadovať test na ochorenie COVID-19

b. vyžaduje sa testovanie, ak je pacient klasifikovaný ako možný alebo pravdepodobný prípad (pacient, ktorý spĺňa klinickí kritéria, diagnostické kritéria alebo má epidemiologickú súvislosť) - v tomto prípade môžu ambulanciu navštíviť pacienti len v prípade neodkladného zdravotného výkonu a lekár je povinný si vyhradiť čas na ošetrovanie takýchto pacientov

Vyššie uvedené kritéria sa vzťahujú aj na ambulancie zubných lekárov a spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky SVALZ.

INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI

Bližšie informácie k vyžadovaniu testovania od pacientov, a to nie len v ambulanciách nájdete na tomto odkaze:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Usmernenie-testovanie-pacientov-PZS.pdf 

(Počet prečítaní: 1664)