mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Kontrola zo zdravotnej poisťovne – čo je o nej potrebné vedieť?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   17.10.2023

 
Zdravotné poisťovne majú zo zákona oprávnenie kontrolovať poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým uhrádzajú zdravotnú starostlivosť. Kontrolná činnosť je zameraná na účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, rozsah a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a na dodržiavanie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Akým spôsobom však kontroly zdravotné poisťovne vykonávajú? Môžu ju realizovať aj bez predchádzajúceho upozornenia o jej výkone? Odpovede na tieto, ale aj ďalšie otázky, vám poskytneme v najbližších riadkoch.

PRÁVNA ÚPRAVA KONTROLY
 
Primárnym právnym predpisom, ktorý vymedzuje podmienky pre výkon kontrolnej činnosti zdravotných poisťovní, je zákon o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (z. č. 581/2004 Z.z.).  
 
Voči komu však vôbec môžu zdravotné poisťovne kontrolu vykonávať? V zmysle zákona č. 581/2004 Z.z. vykonávajú zdravotné poisťovne kontrolu voči (§ 9 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 581/2004 Z.z.):

  •  poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorým poskytujú úhradu za zdravotnú starostlivosť,
  •  zariadeniam sociálnej pomoci, s ktorými má uzatvorenú zmluvu alebo
  • platiteľom poistného.

REALIZÁCIA KONTROLY ZDRAVOTNOU POISŤOVŇOU
 
Kontrola zo strany zdravotnej poisťovne môže byť vykonávaná aj bez predchádzajúceho oznámenia. To znamená, že u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa môžu objaviť kedykoľvek bez toho, aby museli na výkon kontroly vopred upozorniť.
 
Z hľadiska výkonu môže byť kontrola realizovaná (§ 9 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z.z.):

  • na mieste – kontrola priamo u kontrolovaného subjektu alebo
  • na diaľku - vyhodnocovanie informácií o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a platiteľoch poistného obsiahnutých v informačnom systéme zdravotnej poisťovne alebo tvoriacich dokumentáciu zdravotnej poisťovne (zmluvy, účty poistencov, účtovné doklady a pod.) alebo aj vyhodnocovanie elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke revíznym lekárom a revíznym farmaceutom. 

Z hľadiska obsahu kontroly sa zdravotná poisťovňa zameriava na (§ 9 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z.z.):

  • účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia,
  •  rozsah a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a
  • dodržiavanie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete kto zo strany zdravotnej poisťovne realizuje kontrolu u kontrolovaného subjektu. Povieme si tiež o tom, ako je zachytený výsledok kontroly a či je možné sa voči nemu nejakým spôsobom brániť.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 435)