mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Je možné poskytnúť nespôsobilému pacientovi zdravotnú starostlivosť bez prítomnosti zákonného zástupcu?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   29.6.2022

V rámci praxe lekára ste sa už určite stretli so situáciou, kedy napr. s dieťaťom prišiel do ambulancie namiesto zákonného zástupcu dieťaťa jeho starý otec, stará mama a pod. Je možné, aby lekár poskytol dieťaťu bez prítomnosti jeho zákonného zástupcu zdravotnú starostlivosť? Je osoba, ktorá nie je zákonným zástupcom pacienta, legitímnym partnerom na rozhodovanie o pacientovi, ktorý nie je spôsobilý sám udeliť informovaný súhlas?

OD KOHO MÔŽE LEKÁR ZÍSKAŤ PRÁVNE ÚČINNÝ INFORMOVANÝ SÚHLAS PRED VYŠETRENÍM?
 
Informovaný súhlas a poučenie, ktoré musí informovanému súhlasu predchádzať sú veľmi dôležitou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Samotný zákon o zdravotnej starostlivosti v § 6 upravuje povinnosť zdravotníckych pracovníkov poskytnúť pred každým jedným zdravotným výkonom poučenie a získať informovaný súhlas. Od koho však lekár ako zdravotnícky pracovník môže získať právne účinný informovaný súhlas? Koho má lekár vlastne pred výkonom poučiť?
 
Samotný zákon o zdravotnej starostlivosti vymedzuje okruh osôb, ktorým zdravotnícky pracovník poskytuje poučenie pred výkonom, resp. kto udeľuje informovaný súhlas s výkonom. Ide o tieto osoby:

  • osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť (pacient),
  • zákonný zástupca, v prípade, ak ide o pacienta, ktorý nie je spôsobilý udeliť informovaný súhlas

Kto je to pacient nespôsobilý udeliť informovaný súhlas? Môže ísť o detského pacienta (zvyčajne osoba do 18 rokov života) alebo o pacienta, ktorému bola rozhodnutím súdu spôsobilosť na právne úkony obmedzená.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, čo sa stane, ak poskytnete zdravotnú starostlivosť nespôsobilému pacientovi bez prítomnosti jeho zákonného zástupcu.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 680)