mediPRÁVNIK chráni už 1862 ambulancií a lekární.

Dá sa spätne preukázať poučenie a súhlas pacienta a nezblázniť sa pri tom z administratívy?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   22.6.2022

Informovaný súhlas pacienta - pre mnohých lekárov strašiak. Je však základným predpokladom pre realizáciu zdravotného výkonu pacientovi. Lekári ho od pacientov získavajú rôznymi spôsobmi. Či už ide o podpis lekárskej správy alebo len o jednoduchý zápis do zdravotnej dokumentácie pacienta. Postačujú však takéto spôsoby získania informovaného súhlasu od pacienta pre zabezpečenie účinnej ochrany lekára? Je možné získať informovaný súhlas od pacienta, ktorý bude riadne spätne preukázateľný a nebude lekárov administratívne príliš zaťažovať? Odpovede na tieto otázky vám prinesieme v najbližších riadkoch.

POZOR NA POUČENIE PACIENTA PRED ZÍSKANÍM INFORMOVANÉHO SÚHLASU!
 
Základným atribútom každého zdravotného výkonu je informovaný súhlas pacienta s jeho vykonaním. Samotný zákon o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.) v § 6 ods. 4 hovorí, že informovanému súhlasu musí predchádzať poučenie. Poučenie o zdravotnej starostlivosti je povinný pacientovi poskytnúť ošetrujúci zdravotnícky pracovník. Z hľadiska obsahu musí zdravotnícky pracovník obsiahnuť v rámci poučenia pacienta informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (§ 6 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti).
 
Poskytnutie poučenia a udelenie, resp. neudelenie informovaného súhlasu je zdravotnícky pracovník povinný s ohľadom na právnu úpravu zapísať aj do zdravotnej dokumentácie pacienta. Postačuje však, aby v zdravotnej dokumentácii bol iba zápis v zmysle: „Pacient poučený. Pacient udelil informovaný súhlas so zdravotnou starostlivosťou.“? Z hľadiska právnej ochrany lekára určite nie. Takýto zápis predstavuje slabý ochranný mechanizmus pre lekára v situácii, keď sa napr. pacient bude sťažovať, že mu nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť a lekárove postupy budú posudzované Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ba dokonca súdom v súdnom konaní. Na dôvažok, samotný zákon o zdravotnej starostlivosti vyžaduje, aby bol obsah poučenia zapísaný aj do zdravotnej dokumentácie pacienta. Aj na základe tejto skutočnosti sa javí, že uvedenie len údaju o názve výkonu nebude vyhovovať požiadavke zaznamenať do dokumentácie pacienta obsah poučenia.
 
ZABEZPEČENIE PÍSOMNÉHO POUČENIA A SÚHLASU PACIENTA BEZ ROZSIAHLEJ ADMINISTRATÍVNEJ ZÁŤAŽE
 
Zákon o zdravotnej starostlivosti presne vymedzuje, kedy sa vyžaduje, aby informovaný súhlas mal písomnú formu (§ 6 ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti). Z hľadiska právnej ochrany ambulancie je vhodné, aby lekár vedel aspoň do určitej miery detailu preukázať, že pacient mal k dispozícii v čase svojho rozhodnutia informácie o povahe a rizikách výkonu. Na to by najlepšie slúžilo práve písomné poučenie a informovaný súhlas. Nie je však možné, aby každý jeden výkon mal písomnú formu, ale vo vzťahu k zdravotným výkonom, ktoré majú vyššiu mieru rizika, je vhodné, aby k nim mal lekár zachytený obsah poučenia a súhlas pacienta.
 
Ak by mali byť v informovanom súhlase obsiahnuté všetky relevantné informácie týkajúce sa výkonu, môže sa v závislosti od jeho povahy jednať aj o viacstranový dokument. Z hľadiska dennodenného fungovania ambulancie môže opakované tlačenie kompletného poučenia predstavovať veľkú administratívnu a časovú náročnosť. Pokiaľ však lekár chce efektívnym spôsobom ochrániť svoju prax, má zmysel uvažovať o takom modely, ktorý by čo najmenej vyťažoval lekára, či sestru a súčasne by riešil najvypuklejšie riziká.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete ako je možné zabezpečiť od pacienta písomný informovaný súhlas a pritom nerobiť celý deň len administratívu.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 949)