mediPRÁVNIK chráni už 1525 ambulancií a lekární.

Je nevyhnutné, aby pacient podpisoval lekársku správu?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   16.6.2022

Po vyšetrení pacienta vyhotovuje lekár špecialista lekársku správu, ktorú odovzdáva pacientovi. Mnoho lekárov vyžaduje od pacienta podpis na lekárskej správe. Je však vôbec potrebné, aby sa pacient na lekárskej správe podpísal? Bude mať podpis pacienta na lekárskej správe vplyv na preukázanie udelenia informovaného súhlasu pacientom v prípade kontroly zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo v prípade súdneho konania? Poďme sa na to spolu pozrieť.
 

POVINNOSŤ LEKÁRA VYHOTOVIŤ LEKÁRSKU SPRÁVU
 
V prípade poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti vzniká pre lekára povinnosť vyhotoviť lekársku správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, a to v listinnej podobe. Táto povinnosť je zakotvená v § 8 ods. 6 zákona o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.). Zákon o zdravotnej starostlivosti určuje presne aj čo má takáto lekárska správa obsahovať, a to (podľa §  21 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti):

  • dátum a čas zápisu,
  • dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu,
  • rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane predpísaných liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín (v rozsahu názov liečiva, cesta podania, lieková forma a množstvo liečiva v liekovej forme, názov dietetickej potraviny, názov zdravotníckej pomôcky)
  • výsledky iných vyšetrení, ak boli súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
  • identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka a
  • identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla. 

Navyše sa do lekárskej správy zapisuje aj diagnóza, ktorá je výsledkom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane jej kódu.
 
Vzhľadom na to, že sa zdravotná dokumentácia pacienta primárne vedie elektronicky prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky pacienta, lekár má okrem listinnej lekárskej správy povinnosť vyhotoviť záznam o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. V tomto smere zákon o zdravotnej starostlivosti umožňuje, aby sa lekár dohodol s pacientom na tom, že vyhotoví len elektronický záznam v pacientovej zdravotnej knižke a lekársku správu v listinnej podobe pacientovi nevyhotoví. O tejto možnosti však lekár musí pacienta informovať. Dohoda medzi lekárom a pacientom tak v konečnom dôsledku vytvára výnimku z povinnosti lekára vyhotoviť lekársku správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v listinnej podobe. Rozhodnutie pacienta by mal lekár za účelom svojej ochrany vždy v rámci zápisu v lekárskej správe uviesť (napr. "Pacient poučený o možnosti nevytlačiť správu sa rozhodol, že tlač nepožaduje. Z toho dôvodu správa vytlačená nebola a je uložená len v elektronickej zdravotnej knižke pacienta“).
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete, či je skutočne potrebné, aby pacient podpisoval lekársku správu. 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 460)