mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka je nevyhnutnou súčasťou výkonu činnosti zdravotníckych pracovníkov

Mgr. Lenka Kavarniková   |   24.11.2023

Elektronizácia zdravotníctva priniesla pre zdravotníckych pracovníkov veľmi dôležitú povinnosť, a to povinnosť používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. Ten sa pre zdravotníckych pracovníkov stal nevyhnutnou súčasťou ich činnosti, pretože im umožňuje vstup do eZdravia a vykonávanie zdravotných záznamov v ňom. Čo však v prípade, ak zdravotnícky pracovník svoj elektronický preukaz nepoužíva? Hrozí mu za porušenie tejto povinnosti nejaká sankcia? 

NA ČO SLÚŽI ELEKTORNICKÝ PREUKAZ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA?
 
Podľa zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme (z. č. 153/2013 Z.z.) je elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka technický prostriedok na identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu zdravotníckeho pracovníka.
 
Zdravotné záznamy pacientov sú citlivé údaje, ktoré zároveň tvoria osobitnú kategóriu osobných údajov. Z tohto dôvodu si vyžadujú náležitú ochranu. To znamená, že prístup k týmto údajom nemôže získať akákoľvek osoba, ale iba osoba, ktorá je nato podľa zákona oprávnená. Jednou z úloh elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka je práve to, aby prostredníctvom neho zdravotnícky pracovník preukázal svoje oprávnenie na prístup k zdravotným záznamom pacientov.
 
Okrem identifikácie a autentifikácie zdravotníckych pracovníkov obsahuje elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka tzv. súkromné kľúče a certifikáty, ktoré slúžia na elektronický podpis zdravotníckeho pracovníka a šifrovanie/dešifrovanie údajov. Tieto kľúče slúžia na zabezpečenie dôvernosti zdravotníckych záznamov, s ktorými zdravotnícky pracovník prichádza do styku. Kľúče nie sú rovnaké, každý kľúč je iný, a to najmä preto, že ak by existoval iba jeden kľúč na „odomknutie“ zdravotných záznamov pacienta a dostala by sa k nemu neoprávnená osoba, mala by v podstate možnosť disponovať so zdravotnými záznamami všetkých pacientov.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia/Lekáreň, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom aká sankcia hrozí zdravotníckemu pracovníkov, ak nebude využívať elektronický preukaz. Povieme si aj o tom, ako je možné si elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka vybaviť.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 573)