mediPRÁVNIK chráni už 1919 ambulancií a lekární.

Môže lekár poskytnúť znalcovi originál zdravotnej dokumentácie?

Mgr. Lenka Kavarniková   |   8.11.2023

V rámci súdneho konania (či už trestného alebo občianskoprávneho) môže byť ustanovený znalec za účelom posúdenia určitých skutočností nevyhnutných pre rozhodnutie súdu v konkrétnom konaní. V niektorých konaniach sa znalecké posúdenie môže dotýkať priamo aj poskytovania zdravotnej starostlivosti a teda aj zdravotnej dokumentácie pacienta. Môže však byť znalcovi sprístupnená zdravotná dokumentácia pacienta? Môže byť znalcovi poskytnutý originál zdravotnej dokumentácie? Odpoveď na tieto, ale aj ďalšie otázky, nájdete v najbližších riadkoch.

SPRÍSTUPŇOVANIE ÚDAJOV ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA
 
Zdravotná dokumentácia je zákonom o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.) definovaná, ako súbor údajov o zdravotnom stave osoby o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Údaje, ktoré tvoria zdravotnú dokumentáciu pacienta tvoria súbor veľmi citlivých informácií o pacientovi, pričom zdravotnícky pracovník má zároveň vo vzťahu k týmto informáciám o pacientovi povinnosť mlčanlivosti. Samotný zákon o zdravotnej starostlivosti však povinnosť mlčanlivosti láme a umožňuje za zákonom určených podmienok citlivé informácie o pacientovi týkajúce sa jeho zdravia poskytovať aj iným osobám, ako je samotný pacient.
 
Pri sprístupňovaní údajov je potrebné rozlišovať, či ide o údaje z elektronickej zdravotnej knižky alebo z papierovej zdravotnej dokumentácie.
 
SPRÍSTUPŇOVANIE ÚDAJOV Z PAPIEROVEJ ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE PACIENTA

Zákon o zdravotnej starostlivosti rozlišuje dva spôsoby, ktorými sa údaje z papierovej zdravotnej dokumentácie pacienta môžu sprístupňovať aj tretím osobám, a to:

  • poskytovanie výpisu zo zdravotnej dokumentácie a
  • nahliadanie do zdravotnej dokumentácie 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom akým spôsobom je možné sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie znalcovi. Povieme si aj o tom, či je znalcovi možné vydať aj originál zdravotnej dokumentácie pacienta.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 466)