mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Môže lekár zúžiť rozsah údajov zapisovaných do elektronickej zdravotnej knižky na žiadosť pacienta?

Mgr. Katarína Uhrinová   |   27.10.2023

Aké práva má pacient vo vzťahu k svojej zdravotnej dokumentácii vedenej v elektronickej zdravotnej knižke? Môže zdravotnícky pracovník vyhovieť žiadosti pacienta o nezapísanie určitých údajov do elektronickej zdravotnej knižky pacienta? Čo by mal zdravotník v takom prípade robiť? Toto všetko bude predmetom dnešného článku.

Elektronická zdravotná knižka, čo to je?

Od zavedenia eZdravia sa zdravotná dokumentácia pacientov vedie primárne prostredníctvom elektronickej zdravotnej knižky (EZK), do ktorej sa zapisujú údaje o zdravotnom stave pacienta. Údaje do elektronickej zdravotnej knižky pacienta zapisuje príslušný zdravotnícky pracovník, ktorý pre vytvorenie záznamu musí použiť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka. Bližšie podmienky a fungovanie elektronickej zdravotnej knižky upravuje zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme - zákon č. 153/2013 Z.z. (ďalej ako „zákon o NCZI“). 

Súčasťou elektronickej zdravotnej knižky je pacientsky sumár, ktorý obsahuje zákonom exaktne stanovený rozsah údajov. Pacientsky sumár môže obsahovať, a často aj obsahuje, citlivé údaje o zdraví pacienta, ktoré pacient nechce žiadnym spôsobom zverejňovať a najradšej by ich do pacientskeho sumáru ani nezapisoval.

Môže pacient žiadať zdravotníckeho pracovníka o nezapísanie údajov do EZK?
 
V tejto súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti môže nastať situácia, kedy pacient požiada ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, aby určité údaje do elektronickej zdravotnej knižky pacienta nezapisoval. V zmysle zákona ale pacient nedisponuje takýmto dispozičným právom. To znamená, že pacient nevie požiadať zdravotníckeho pracovníka o nezapísanie konkrétnych údajov do elektronickej zdravotnej knižky, čim by zúžil rozsah zapisovaných údajov stanovený priamo zákonom. Pacient teda nedisponuje právom efektívne zužovať rozsah údajov zapisovaných do pacientskeho sumára.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete, či zdravotnícky pracovník môže vyhovieť žiadosti pacienta o zúženie rozsahu údajov zapisovaných do elektronickej zdravotnej knižky, resp. pacientskeho sumára.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 409)