mediPRÁVNIK chráni už 1747 ambulancií a lekární.

Čo znamenal rok 2022 pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z pohľadu zmien v legislatíve? – 2. časť

Mgr. Lenka Kavarniková, JUDr. Ivan Humeník, PhD.   |   20.12.2022

Rok 2022 priniesol viacero legislatívnych zmien, ktoré ovplyvnili fungovanie nejednej ambulancie. Najvýznamnejšie zmeny v roku 2022 znamenala pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti novela zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.). V druhej časti venovanej prehľadu zmien, ktoré sa dotkli poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v roku 2022, sa pozrieme na elektronické potvrdzovanie práceneschopnosti, ale napr. aj na dôležitú, aj keď asi nie veľmi šťastnú, zmenu v oblasti poučenia pred zdravotnými výkonmi.

PEDIATRI MAJÚ OD APRÍLA POVINNOSŤ OZNAMOVAŤ INFORMÁCIE O UZATVORENÝCH DOHODÁCH TÝKAJÚCICH SA NOVORODENCOV

Parlament SR v marci 2022 schválil novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (z. č. 578/2004 Z.z.), ktorá priniesla zmeny aj v oblasti povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jedna zmena sa dotýka priamo pediatrov, ktorí majú od apríla 2022 povinnosť oznamovať informácie o uzatvorených dohodách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti týkajúcich sa novorodencov. Táto povinnosť spočíva v tom, že pediatri majú Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) elektronicky oznamovať údaj o uzatvorení dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa týka novorodenca. Túto povinnosť si musia splniť do 7 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dohoda uzatvorená.

Nová povinnosť pediatrov úzko súvisí s posudzovaním nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. NCZI poskytuje Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) informácie na účely posúdenia splnenia podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, resp. príspevok na viac súčasne narodených detí. Jednou z takýchto informácií je práve aj to, či ohľadom daného dieťaťa bola uzatvorená dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti medzi pediatrom a zákonným zástupcom dieťaťa.

Porušenie povinnosti oznamovať uzatvorenie dohôd o poskytovaní zdravotnej starostlivosti NCZI znamená pre poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti postih v podobe pokuty, ktorú poskytovateľovi uloží samosprávny kraj, ktorý poskytovateľovi vydal povolenie na prevádzkovanie ambulancie. Pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 663,- eur (§ 82 ods. 1 písm. a) zákona o poskytovateľoch).

Prečítajte si tiež článok
Parlament v marci schválil novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (z. č. 578/2004 Z.z.), ktorá priniesla zmeny aj v oblasti povinností poskytovateľov zdravotnej...
6.4.2022
 

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom ako od júna tohto roka vyzerá potvrdzovanie práceneschopnosti a tiež poučenie pred výkonmi.

 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 378)