mediPRÁVNIK chráni už 1662 ambulancií a lekární.

Pediatri majú od apríla povinnosť oznamovať informácie o uzatvorených dohodách týkajúcich sa novorodencov

Mgr. Lenka Kavarniková   |   6.4.2022

Parlament v marci schválil novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (z. č. 578/2004 Z.z.), ktorá priniesla zmeny aj v oblasti povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jedna zmena sa dotýka priamo aj poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Pediatri majú povinnosť oznamovať informácie o uzatvorených dohodách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti týkajúcich sa novorodencov. Táto povinnosť úzko súvisí s posudzovaním nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. Poďme sa na to spolu pozrieť.

NOVELA ZÁKONA O POSKYTOVATEĽOCH
 
V marci bola prijatá rozsiahla novela zákona o poskytovateľoch, ktorá sa dotkla napr. zmeny názvu zdravotníckeho povolania „zdravotnícky asistent“ na „praktická sestra - asistent“, podmienok pre výkon odbornej stáže a pre vzdelávanie.
 
Legislatívne zmeny sa dotkli aj § 79 ods. 1 zákona o poskytovateľoch, ktorý upravuje jednotlivé povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pod písmenami bj) a bk) boli do predmetného ustanovenia pridané dve nové povinnosti.
 
Povinnosť podľa § 79 ods. 1 písm. bj) zákona o poskytovateľoch sa týka nemocníc, ktoré majú v zmysle tohto ustanovenia povinnosť oznamovať NCZI údaje o narodení živého dieťaťa alebo o narodení mŕtveho dieťaťa prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného systému. Oznámenie musia vykonať najneskôr nasledujúci deň po narodení dieťaťa.
 
Ustanovením § 79 ods. 1 písm. bk) zákona o poskytovateľoch bola vytvorená nová povinnosť pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti (pediatrov), ktorá je dôležitá pre posudzovanie nároku zákonného zástupcu novorodenca na príspevok pri narodení dieťaťa.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom aká povinnosť sa pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti zaviedla a čo hrozí v prípade jej nesplnenia.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 389)