mediPRÁVNIK chráni už 1521 ambulancií a lekární.

Oznamovanie výsledkov vyšetrení pacientom telefonicky alebo e-mailom

Katarína Tomková   |   22.11.2018

Nariadenie GDPR sa vzťahuje na všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi pacientov. Takouto spracovateľskou operáciou je aj informovanie pacienta o jeho zdravotnom stave emailom alebo telefonicky. Informovanie pacienta takouto formou sa netýka len problematiky ochrany osobných údajov, ale aj povinnej mlčanlivosti lekárov a sestier. Je preto možné oznamovať výsledky vyšetrení pacientom telefonicky alebo e-mailovou správou?

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je špecifickou oblasťou, ktorá je prísne regulovaná. Právne predpisy nám dávajú odpovede na otázky - aké údaje o pacientoch lekári a iní zdravotnícki pracovníci smú spracúvať a akým spôsobom, ako ma vyzerať zdravotná dokumentácia, komu a v akom rozsahu musia hlásiť osobné údaje pacientov vrátane údajov o ich zdravotnom stave. Právne predpisy nám však nedávajú jasnú odpoveď, či môže lekár zdravotný stav pacienta konzultovať aj prostredníctvom telefónu alebo e-mailom. Na prvý pohľad táto problematika vyzerá jednoducho, veď prečo by lekár v dnešnej dobe nemohol takto vyjsť v ústrety pacientom? Predsa lekárovi stačí len dvihnúť telefón, zadať telefónne číslo, zavolať a oznámiť matke s malým dieťaťom alebo pánovi so zlomenou nohou, že ich výsledky sú v poriadku a nemusia sa dostaviť do ambulancie. Keďže my - právnici takéto situácie radi komplikujeme, poďme si povedať prečo lekár alebo sestra vystavujú riziku seba alebo svojho zamestnávateľa a ako to urobiť tak, aby takáto komunikácia bola bezpečnejšia.

Prečo by to mal byť problém?

Informovanie pacienta telefonicky alebo e-mailom považujeme za veľmi rizikové, tak z hľadiska ochrany osobných údajov ako aj z hľadiska porušenia povinnej mlčanlivosti zdravotníckeho pracovníka. Nikdy neviete, či skutočne telefonujete s vaším pacientom alebo inou osobou. Rovnako je to aj v prípade e-mailovej komunikácie, kedy bez prijatia vhodných bezpečnostných opatrení neviete overiť, či skutočne komunikujete s pacientom o jeho zdravotnom stave alebo iným rodinným príslušníkom, či inou treťou osobou.

Môže sa pokojne stať, že lekárovi zazvoní telefón a lekár volajúcemu zverí údaje týkajúce sa zdravia pacienta, pričom na druhej strane môže byť napr. zamestnávateľ pacienta, ktorý sa vydával za svojho zamestnanca a chcel si len overiť trvanie pracovnej neschopnosti. Takýmto spôsobom by lekár alebo sestra porušili nie len povinnosť mlčanlivosti, ale aj ochranu osobných údajov.

V prípade sms alebo e-mailovej komunikácie veľmi ľahko môže dôjsť aj k incidentu, kedy sms správu, prípade e-mailovú správu spolu s výsledkami zašlete omylom na iné telefónne číslo alebo inú e-mailovú adresu.

Načrtnuté situácie môžu byť vyhodnotené ako bezpečnostný incident, ktorý budete musieť hlásiť Úradu na ochranu osobných údajov. Preto je potrebné prijať vhodné bezpečnostné opatrenia a minimalizovať riziká.

V prvom rade odovzdávanie údajov o zdravotnom stave telefonicky alebo zasielanie akýchkoľvek informácií prostredníctvom emailu neodporúčame. Ak si to však pacient výslovne písomne vyžiada, odporúčame dohodnúť si s pacientom spôsob komunikácie, vysvetliť mu aké riziká obnáša takáto komunikácia a požiadať o súhlas na takýto spôsob komunikácie. Ak budete vedieť preukázať, že ste splnili všetky svoje povinnosti, môžete pokojne so svojimi pacientmi komunikovať aj týmto spôsobom a efektívnejšie využívať čas váš aj vašich pacientov.

Na preukázanie zabezpečenia vašich povinnosti slúži dokument, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na link: Žiadosť o poskytnutie údajov týkajúcich sa zdravia emailom a telefonicky a znížiť tak prípadne riziká zvolenej komunikácie s pacientom.

(Počet prečítaní: 3936)