mediPRÁVNIK chráni už 1188 ambulancií a lekární.

Aktualizovaný postup pre všeobecných lekárov pre dospelých počas pandémie COVID-19

JUDr. Miriam Tipánová   |   26.10.2020

Chceli by sme vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke uverejnilo aktualizovaný postup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti  pre všeobecných lekárov pre dospelých počas pandémie COVID-19.

OBSAH POSTUPU A JEHO PRÍLOHY

Ide o piatu aktualizáciu. Postup je platný od dnes, teda od 26.10.2020.

Obsah je nasledovný:

1. Teoretické východiská vo vzťahu k primárnej sfére

2. Organizácia práce

3. Protiepidemické opatrenia

4. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Postup obsahuje aj nasledovné prílohy:

1. Charakteristika pacientov vo vzťahu k ochoreniu COVID-19

2. Charakteristika závažnosti respiračného ochorenia v možnej príčinnej súvislosti s infekciou SARS-CoV-2

3.     Predikčný nástroj SCAP pre manažment pacienta s ťažkou pneumóniou

4.     CRX rádiografické skóre závažnosti pneumónie pri COVID-19

5.     Princípy distančnej konzultácie

6.     Domáci monitoring pacienta s COVID-19

INFORMÁCIA O ONLINE DOSTUPNOSTI

Celý postup nájdete tu: https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/SDTP-ZS-amb-pre-dospelych-COVID-19.pdf

(Počet prečítaní: 476)