mediPRÁVNIK chráni už 1616 ambulancií a lekární.

V prípade odmietnutia zdravotného výkonu zo strany pacienta musí byť vyhotovený záznam v zdravotnej dokumentácii

JUDr. Miriam Tipánová   |   21.10.2020

Právna úprava vedenia, spracúvania poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie taktiež aj zápis do zdravotnej dokumentácie  je obsiahnutá v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len ako „zákon o zdravotnej starostlivosti“). V tomto zákone su taktiež upravené  práva pacientov a iných osôb, ktoré sa týkajú zdravotnej dokumentácie. V článku sa zameriame na dôležitosť zápisu údajov do zdravotnej dokumentácie.

Zdravotná dokumentácia je podľa zákona o zdravotnej starostlivosti súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacienta.

Hneď na úvod je potrebné uviesť, že zdravotná dokumentácia nie je majetok pacienta ani lekára či samotného zdravotného zariadenia. V zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu. To znamená, že poskytovateľ je povinný ju po dobu vymedzenú v zákone uchovávať a ochraňovať. Tak isto je povinný zabezpečiť, aby k nej nemali prístup neoprávnené subjekty.

ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA A SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V praxi sa môže stať, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti od pacienta vyžaduje, aby mu podpísal súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov. Pozor, súhlas so spracúvaním osobných údajov nie je to isté ako informovaný súhlas podľa § 6 zákona č. 576/2004.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je jeden z právnych základov, na základe ktorého prevádzkovateľ (v tomto prípade poskytovateľ ZS) je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby (pacientov, zamestnancov). Na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa nevyžaduje žiaden súhlas so spracúvaním osobných údajov. To znamená, že lekár nedáva podpisovať pacientovi súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, aby mohol jeho údaje spracúvať v zdravotnej dokumentácii. Právnym základom na také spracovanie je priamo zákon č. 576/2004 Z. z., ktorý ukladá poskytovateľovi povinnosť spracúvať údaje o pacientovi v rozsahu, ktorý je uvedený v zákone.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM, sa dozviete prečo je dôležité zapisovať všetky údaje požadované zákonom do zdravotnej dokumentácie pacienta.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 767)