mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Aké povinnosti má zdravotná poisťovňa pri úhrade tzv. výnimkových liekov?

Mgr. Katarína Uhrinová   |   23.2.2023

Na začiatku augusta 2022 nadobudla účinnosť novela zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „z. č. 363/2011 Z. z.“), o ktorej sa hovorí ako o najzásadnejšej od roku 2012. Zmeny sa dotkli takmer všetkých oblastí, ktoré zákon upravuje. Bližšie sa budeme venovať zmenám týkajúcim sa osobitných prípadov úhrady, tzv. výnimkovych liekov. Konkrétne, aký vplyv mala novela na povinnosti zdravotných poisťovní.

Pacienti, ktorí sa na zdravotné poisťovne (ďalej len ako „ZP“) obracajú so žiadosťou o príspevok na úhradu liekov v zmysle § 88 z. č. 363/2011 Z. z. zvyčajne trpia ťažkými, vzácnymi alebo onkologickými ochoreniami. V mnohých prípadoch predstavuje schválenie tejto žiadosti poslednú šancu na záchranu, nakoľko ich aktuálna liečba zlyháva a sú ochotní podstúpiť akúkoľvek terapiu. Preto je dôležité, aby proces rozhodovania ZP o žiadostiach bol transparentný a poskytoval poistencom istú mieru istoty v už aj tak ťažkých chvíľach.
 
Veľká novela zákona č. 363/2011 Z. z. sa v značnej miere dotkla osobitných prípadov úhrad podľa § 88. Okrem precizovania procesu rozhodovania poisťovne stanovením jednotných lehôt a možnosti podať odvolanie, stanovila novela ZP aj určité povinnosti, ktorým sa budeme bližšie venovať. Pred prijatím novely právny predpis hovoril, že „ZP poskytne poistencovi príspevok na úhradu liekov/ZP/DP predpísaných nezmluvným poskytovateľom, ak sú splnené kritériá, ktoré určuje zdravotná poisťovňa a zverejňuje ich na svojom webovom sídle...“ To znamená, že ZP mala povinnosť zverejňovať kritéria, aj pred prijatím novely, no zákon jej to nestanovoval ako osobitnú povinnosť, porovnaní s aktuálne účinnou novelou.

Prečítajte si tiež článok
V prípade úhrady liekov zákon umožňuje, aby sa na úhrade lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny podieľala zdravotná poisťovňa aj v prípade, ak v zmysle právnej úpravy nie...
25.8.2022

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom aké povinnosti má zdravotná poisťovňa pri schvaľovaní žiadosti o úhradu tzv. výnimkových liekov.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 443)