mediPRÁVNIK chráni už 1921 ambulancií a lekární.

Predpisovanie liekov sestrou je stále aktuálne!

Mgr. Lenka Kavarniková   |   22.2.2023

V súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo prijatých viacero legislatívnych zmien, ktoré mali prispieť k uľahčeniu prístupu pacientov k ich liečbe. Významnou zmenou bolo umožnenie predpisovania liekov zdravotnou sestrou pracujúcou u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – tzv. pandemický predpis. Pre predpis liekov zdravotnou sestrou však platia určité zákonné pravidlá. O aké pravidlá ide? Kto nesie zodpovednosť pri predpise liekov zdravotnou sestrou? V najbližších riadkoch vám danú problematiku priblížime a poskytneme odpovede na otázky týkajúce sa pandemického predpisu.
 

PREDPIS LIEKOV POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19
 
V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 došlo k prijatiu dvoch nových odsekov do § 119 zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.), ktoré zaviedli tzv. pandemický predpis (ods. 26 a ods. 27 zákona o liekoch). Právna úprava týkajúca sa pandemického predpisu priniesla osobitné zákonné podmienky pre predpis kategorizovaných liekov/ZP/DP lekárom, ale aj zdravotnou sestrou.
 
Sestra mala možnosť predpisovať už aj predtým, ako sa objavila pandémia ochorenia COVID-19 (pred prijatím úpravy pandemického predpisu). Jej oprávnenie na prepdis sa však predtým vzťahovalo iba na vybrané zdravotnícke pomôcky (§ 119a ods. 1 zákona o liekoch). Rozsah zdravotníckych pomôcok, ktoré môže predpisovať sestra bez ohľadu na existenciu COVID-19, je vymedzený vyhláškou MZ SR, ktorou sa vydáva zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka (č. 89/2018 Z.z.). Medzi zdravotnícke pomôcky, ktoré môže predpisovať sestra bez ohľadu na to, či aktuálne platí krízová situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, patria napr. (upravené v prílohe vyhlášky):

  • plienkové nohavičky
  • pomôcky na autokatetrizáciu
  • rôzne pomôcky pre stomikov a pod.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete aké podmienky sa vzťahujú na pandemický predpis. Tiež si povieme, ktorá sestra je oprávnená predpisovať lieky/ZP/DP týmto spôsobom a kto zodpovedá za to, ak sestra predpisuje pandemickým predpisom.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1064)