mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.

V režime osobitných prípadov úhrad liekov/zdravotníckych pomôcok/dietetických potravín nastali od augusta zmeny

Mgr. Lenka Kavarniková   |   25.8.2022

V prípade úhrady liekov zákon umožňuje, aby sa na úhrade lieku/zdravotníckej pomôcky/dietetickej potraviny podieľala zdravotná poisťovňa aj v prípade, ak v zmysle právnej úpravy nie je hradený z verejného zdravotného poistenia. Ide o osobitné prípady úhrad v tzv. výnimkovom režime. Veľká novela zákona o úhradách (z.č. 363/2011 Z.z.) priniesla zmeny aj v oblasti týchto osobitných úhrad. V najbližších riadkoch vám prinesieme pohľad na tie najdôležitejšie zmeny.

OSOBITNÉ ÚHRADY VŠEOBECNE

Náklady na lieky vo všeobecnosti platia zdravotné poisťovne zo zdravotného poistenia. Z týchto peňazí zdravotné poisťovne následne svojím poistencom uhrádzajú zdravotnú starostlivosť, lieky, zdravotné pomôcky a dietetické potraviny. To však neplatí absolútne pri každom lieku/zdravotníckej pomôcke/ dietetickej potravine a poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Základné pravidlá úhrady liekov/ZP/DP upravuje zákon o úhradách (z. č. 363/2011 Z.z.), ktorý upravuje otázku plnej, čiastočnej úhrady, ale aj osobitné prípady úhrady, ktoré závisia od rozhodnutia zdravotnej poisťovne.

Medzi osobitné prípady úhrady zaraďujeme:

  • príspevok na zdravotnú starostlivosť poskytovanú nezmluvným poskytovateľom (§ 88 ods. 1 zákona o úhradách), kedy poistenec dostane od svojej zdravotnej poisťovne príspevok na úhradu lieku/ZP/DP predpísaných „nezazmluvneným“ poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (t.j. takým, ktorý nemá s poisťovňou pacienta uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti). Podmienky na získanie takéhoto príspevku určuje príslušná zdravotná poisťovňa na svojej webovej stránke.
  • poskytnutie úhrady sumy rovnajúcej sa doplatku poistenca (§ 88 ods. 6 zákona o úhradách), kedy sa zdravotná poisťovňa pacienta bude spolupodieľať na úhrade lieku/ZP/DP vo forme poskytnutia úhrady sumy rovnajúcej sa doplatku za predpísaný liek/ZP/DP. Aj v tomto prípade poskytne poisťovňa príspevok len za splnenia podmienok, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom ako sa zmenili výšky úhrad, na ktorých sa môže podieľať zdravotná poisťovňa a tiež v akých lehotách musí zdravotná poisťovňa rozhodnúť o žiadosti o úhradu vo výnimkovom režime.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 710)