mediPRÁVNIK chráni už 1940 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

Zverejňovanie dokumentov a hodnotenie spätnej väzby v ambulancii cez webovú stránku? Skúste to s právnym webom od mediPRÁVNIKA

Mgr. Lenka Kavarniková   |   11.8.2023

Tretie pokračovanie seriálu „Právny web ambulancie“ bude venované zverejňovaniu dokumentov cez webovú stránku ambulancie od mediPRÁVNIKa. Pozrieme sa tiež na to ako možno cez náš právny web sledovať spokojnosť pacientov s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou a splniť si tak povinnosť ambulancie s tým spojenú.  

V prvej časti venovanej nášmu právnemu webu ambulancie sme sa pozreli na povinnosť ambulancie mať webovú stránku a na to, aké výhody pre ambulanciu ponúka právny web od mediPRÁVNIKa.

Prečítajte si tiež článok
Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zverejňovať informácie, ku ktorým ho viažu právne predpisy. Mnohé z týchto informácií musia poskytovatelia zverejňovať dokonca...
19.7.2023

Druhá časť ponúkla ambulanciám prehľad týkajúci sa povinného zverejňovania informácií a toho ako sa tieto povinnosti dajú efektívne a elegantne zvládnuť prostredníctvom nášho právneho webu.

Prečítajte si tiež článok
Ambulancie majú povinnosť v zmysle právnych predpisov zverejňovať určité informácie týkajúce sa samotnej ambulancie, ale aj zdravotnej starostlivosti, ktorá sa v nej poskytuje...
25.7.2023

AKÉ ĎALŠIE VÝHODY PONÚKA PRÁVNY WEB OD MEDIPRÁVNIKA? 

Spätná väzba – hodnotenie spokojnosti pacientov s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou
 
Systém hodnotenia bezpečnosti pacienta – musí ho mať každá ambulancia od 1.1.2021. Jeho súčasťou je aj povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti umožniť pacientom hodnotiť zdravotnú starostlivosť poskytnutú v zdravotníckom zariadení. Hodnotenie spokojnosti pacientov je možné zabezpečiť napr. anonymným dotazníkom, ktorý môže byť umiestnený v čakárni ambulancie. Pacient ho vyplní a hodí napr. do krabice, ktorá bude na to určená. Odovzdané hodnotenia následne vyhodnotí napr. sestra a zistí, či sú pacienti spokojní alebo nie a aké prípadné zlepšenia by ambulancia mohla vykonať na zlepšenie svojich služieb pre pacientov.
 
A čo tak zabezpečiť pre pacientov možnosť odovzdania hodnotenia prostredníctvom online priestoru? Jednoduché a efektívne riešenie ponúka práve právny web od mediPRÁVNIKa, ktorý pre ambulancie ponúka ako jednu z jeho súčastí „Spätnú väzbu“.  Systém spätnej väzby umožňuje pacientom zanechať svoje hodnotenie ambulancie priamo cez jej webovú stránku, a to veľmi jednoducho a rýchlo. 

Samotnému lekárovi alebo sestre umožní systém odovzdané hodnotenia pacientov pravidelne vyhodnocovať, a to buď raz za mesiac alebo raz za dva mesiace. Systém zároveň upozorní užívateľa v prípade, ak niektoré obdobie zabudol vyhodnotiť.

Pridávanie dokumentov na web ambulancie, ktoré si pacienti môžu stiahnuť
 
Čím viac transparentnosti, tým zaujímavejšia ambulancia? Za nás jednoznačne áno! Cenník, informované súhlasy, všeobecné zmluvné podmienky ambulancie – to je len zlomok dokumentov, ktoré ambulancie využívajú v rámci svojej praxe vo vzťahu k pacientom. V súčasnosti už veľa pacientov využíva online priestor, ktorý im pomáha aj pri výbere novej ambulancie, ktorú aktuálne potrebujú. Hľadajú na internete a na základe informácií o ambulancii sa rozhodnú, ktorú navštívia pre potreby poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Pacientov podľa nášho názoru pri výbere ambulancie dokáže ovplyvniť aj obsah webovej stránky a aj to aké dokumenty si vie pacient prezrieť, prípadne aj stiahnuť, aby sa dozvedel čo najviac o ambulancii a jej chode. Právny web od mediPRÁVNIKa umožňuje ambulancii pridať rôzne dokumenty, či už práve cenník, informované súhlasy alebo napríklad aj pravidlá ochrany osobných údajov.

Pridané dokumenty sa následne premietnu na právnom webe ambulancie v sekcii „Dokumenty pre vás“ odkiaľ si ich následne môže pacient stiahnuť, aby sa dozvedel viac informácií o ambulancii, prípadne, aby sa informoval o určitom výkone ešte pred tým, ako mu bude zrealizovaný priamo v ambulancii (informované súhlasy). Všetko veľmi jednoducho a rýchlo. Navyše jedna skvelá správa pre ambulancie. Keď si pacient dokument stiahne, príde vám informácia o tom, že si pacient daný dokument stiahol.

Podpora mediPRÁVNIK
 
Právny web od mediPRÁVNIKa umožňuje ambulancii spravovať si jeho obsah bez akejkoľvek pomoci, a to naozaj veľmi jednoducho. Ak by však predsa len ambulancia potrebovala pomoc pri správe obsahu webovej stránky, náš právny web ponúka službu „Podpora mediPRÁVNIK“, kedy vieme nastavenia a zmeny na vašom právnom webe (zmeny údajov, pridávanie dokumentov a pod.) zrealizovať za vás.

RADI VÁM POMÔŽEME A POSKYTNEME VIAC INFORMÁCIÍ

Je otázka, na ktorú by ste radi dostali odpoveď? Potrebujete poradiť alebo pomôcť s právnym webom ambulancie? Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 944 116 145 alebo emailom na podpora@medipravnik.sk. Radi vám poradíme, pretože právna ochrana je dôležitá aj pre vašu ambulanciu :).
 
 

(Počet prečítaní: 823)