mediPRÁVNIK chráni už 1570 ambulancií a lekární.

Zdravotnícki pracovníci majú o povinnosť menej

mediprávnik   |   15.2.2016

Prijatím novely zákona 362/2011 Z. z. o liekoch, ktorá sa dotýka aj zákona 578/2004 Z. z. odpadla zdravotníckym pracovníkom povinnosť oznamovať výšku či už peňažných, alebo nepeňažných príjmov prijatých od farmaceutických spoločnosti.

Táto povinnosť bude výlučne na samotných farmaceutických spoločnostiach. Pred touto zmenou musel totiž zdravotnícky pracovník raz štvrťročne oznamovať na Ministerstvo zdravotníctva SR výšku prijatých plnení od farmaceutických spoločností.

Z tohto dôvodu ku dňu 15. februára 2016 sťahujeme dokument:

Hlásenie zdravotníka o získaných príjmoch pre Ministerstvo zdravotnítva SR (podľa 578/2004 Z.z.).

Viac o zmenám v zákone a ako aj povinnostiach jednotlivých zdravotníckych pracovníkov sa môžete dozvedieť v článku:

Hlásenie o peňažných a nepeňažných príjmoch zo strany zdravotníkov zrušené

(Počet prečítaní: 2282)