mediPRÁVNIK chráni už 1570 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

ISMOL: Dni pracovného pokoja a vybavovanie mimoriadnych objednávok

Peter Gabrik   |   19.9.2017

V predchádzajúcom článku zo seriálu (ISMOL: Aké riziká hrozia lekárni pri nesprávnom zadávaní mimoriadnych objednávok?) sme si vysvetlili, čo tento systém mimoriadnych – „emergentných“ objednávok liekov znamená, čo musia lekárne dodržiavať, akých chýb sa môžu dopustiť a aké sankcie im hrozia. V tomto článku si k systému ISMOL vysvetlíme, ako je to s vybavovaním objednávok počas dní pracovného pokoja.

Ako je už čitateľom zrejmé, ISMOL bol zavedený od 1. apríla tohto roku novelou zákona o liekoch a ide o informačný systém na zabezpečenie automatizovaného elektronického zadávania, prijímania a potvrdzovania mimoriadnych objednávok humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov (bližšie o ISMOL v prvom článku zo seriálu ISMOL). 

Súčasná zákonná úprava je nemilosrdná

Súčasná zákonná platná úprava vôbec nerozlišuje dni pracovného pokoja, štátne sviatky, víkendy a pod. Dokonca zakotvuje povinnosť, aby systém ISMOL fungoval v nepretržitej prevádzke. Preto dnes lehoty:

  • pre držiteľa registrácie dodať liek do 24 hodín lekárni alebo veľkodistribútorovi za účelom dodania lekárni (od prijatia objednávky), alebo
  • 48 hodín pre samotnú lekáreň na prevzatie lieku objednaného cez ISMOL,

sú striktné bez ohľadu na to, o aký deň ide. 

Ako je uvedené vyššie, zákon stanovuje prísnu povinnosť lekárne liek v lehote do 48 hodín od objednávky aj prevziať. Preto lekárne musia dôsledne zvažovať svoje otváracie doby a dostupnosť zamestnancov, najmä ak systém ISMOL využijú v piatok.

Nesúhlas s nepretržitou prevádzkou 

Spolu so zavedením informačného systému ISMOL tak museli držitelia registrácie resp. veľkodistribútori zabezpečiť svoje kapacity zamestnancov pre nepretržitú prevádzku a obsluhu systému ISMOL. Tým im stúpli náklady. Ako bolo z ich strany prezentované, štatisticky cez víkend (aj vzhľadom na otváracie doby lekárni) je objednávok minimálne množstvo, no oni musia systém obsluhovať a byť pripravení naplno. 

Výhrady k tejto nepretržitej prevádzke zazneli už na konferencii "Dostupnosť liekov na Slovensku", konanej dňa 20. Júna 2017 v Bratislave, organizovanej Komorou pre medicínske právo - MEDIUS. Jednou z najväčších výhrad k systému ISMOL bola práve povinnosť nepretržitej prevádzky, ktorá je veľmi náročná a neefektívna. Na pôde uvedenej konferencie, kde sa okrem iného zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, boli tieto postrehy vnímané s porozumením a možnými neskoršími legislatívnymi zmenami.

Chystá sa zmena

V súčasnosti na viacero podnetov Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje zmenu zákona, ktorá je v rozpracovanej podobe, nie je zverejnená, ale bude daná do medzirezortného pripomienkového konania.

Zmyslom novely má byť práve vysporiadať sa prísnym znením o nepretržitej prevádzke. Novela prináša to, že lekáreň bude mať pri zadávaní objednávky ISMOL možnosť požiadať o dodanie lieku až v najbližší pracovný deň, ak by koniec lehoty mal pripadnúť na deň pracovného pokoja.

Táto zmena teda prináša odbremenenie lekární najmä pri zadaní objednávky v piatok, aby nemuseli v nedeľu vo svojich priestoroch lieky prevziať. Novela ale zatiaľ neprináša veľa výhod pre držiteľov registrácie lieku a distribútorov. Tí nebudú vedieť, či a kedy lekáreň v objednávke uvedie, že jej liek stačí dodať napr. až v pondelok, preto svoje kapacity a pripravenosť budú musieť zachovať v plnej prevádzke ako doteraz.

Ide o paradoxné riešenie, keďže prvotné výhrady k systému ISMOL a jeho povinnej nepretržitej prevádzke prišli práve od držiteľov registrácie a distribútorov, no novela pre nich v tejto fáze neprináša podstatné zmeny.

Naopak, novela dáva viac práv lekárňam, ktoré si môžu voľnejšie organizovať svoju prevádzku, teda je možné povedať, že z požiadaviek držiteľov registrácie a distribútorov nateraz najviac ťažia lekárne.

Ako je zrejmé, ide však len o prvotný návrh ministerstva, preto konečná podoba novely zákona môže vyzerať inak. Systém ISMOL môže byť upravený aj iným spôsobom, prípadne k schváleniu zmien ani nemusí dôjsť. O ďalšom vývoji návrhu novely budeme informovať v ďalších článkoch.

(Počet prečítaní: 2210)