mediPRÁVNIK chráni už 1571 ambulancií a lekární.
článok patrí do seriálu

ISMOL: Aký má vplyv generická preskripcia na mimoriadne objednávky liekov?

Peter Gabrik   |   26.10.2017

V predchádzajúcich článkoch zo seriálu ISMOL sme si vysvetlili, čo tento systém mimoriadnych – „emergentných“ objednávok liekov znamená pre lekárne, čo musia dodržiavať, akých chýb sa môžu dopustiť, aké sankcie im hrozia, či musia objednávky vybavovať aj počas dní pracovného pokoja a kedy sú povinné objednávku vytvoriť. V tomto článku k systému ISMOL sa zamyslíme nad tým, aký má vplyv na ISMOL generická preskripcia liekov.

Ako je už čitateľom zrejmé, ISMOL bol zavedený od 1. apríla tohto roku novelou zákona o liekoch a ide o informačný systém na zabezpečenie automatizovaného elektronického zadávania, prijímania a potvrdzovania mimoriadnych objednávok humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov.

Ak teda istý kategorizovaný liek nie je bežne dostupný v distribučnej sieti, je lekáreň povinná zadať objednávku lieku do systému ISMOL, ktorý jej musí byť dodaný a ktorý musí lekáreň prevziať do 48 hodín. V súčasnosti sa pripravuje novela, aby v prípade, že posledný deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, mohla lekáreň prevziať liek až najbližší pracovný deň. O chystaných zmenách sa viac dočítate v článku "ISMOL: Dni pracovného pokoja a vybavovanie mimoriadnych objednávok".

Čo je generický liek?

Na Slovensku funguje systém generickej preskripcie liekov, čo znamená, že lekársky predpis v zásade uvádza len účinnú látku, nie konkrétny liek (až na výnimky). Následne pacient príde s receptom do lekárne a lekáreň je povinná pacienta informovať o možnosti výberu liekov a o výške doplatku pacienta za všetky náhradné lieky s rovnakou účinnou látkou, ktoré je možné vydať na základe predloženého lekárskeho predpisu.

ISMOL je hlavne pre najdôležitejšie lieky

Systém ISMOL slúži na to, aby liek, ktorý nie je dostupný bežným spôsobom, musel byť lekárni dodaný do 48 hodín. Tento systém sa v praxi bude najčastejšie využívať pri dôležitých a drahých liekoch, ktoré nemajú na trhu alternatívu. To sú lieky, ku ktorým na trhu nie sú generiká. Ak teda pacient príde do lekárne s receptom s takým liekom, lekáreň mu nemôže ponúknuť na výber iný liek od konkurencie, ktorý by bol dostupný (a prípadne aj s nižším doplatkom). Pacienti bez uvedených liekov bez alternatívy často nemôžu ďalej fungovať, preto štát vytvoril možnosti povinnej a rýchlej dodávky lieku cez ISMOL. Cez tento systém každý držiteľ registrácie lieku na Slovensku, musí do 48 hodín liek lekárni dodať. Zmyslom zákonodarcu bolo hlavne zabezpečiť dostupnosť najdôležitejších liekov, s ktorých dostupnosťou boli dlhodobo problémy.

...ale je tu aj pre všetky ostatné kategorizované lieky

Systém ISMOL sa ale vzťahuje aj na také lieky, ktoré majú alternatívu vo forme generika. Situáciu s liekmi, ktoré majú generickú náhradu, je možné vnímať ako menej závažnú, nakoľko je viac výrobcov liekov s rovnakou účinnou látkou na trhu, a je preto vyššia šanca, že lieky budú pacientom k dispozícii bežne v lekárni.

Ak dá lekáreň pacientovi na výber z viacerých liekov a prípadne niektorý z nich nebude dostupný, alebo pacient zvykol užívať liek (ku ktorému sú generiká) a tento nebude dostupný, môže trvať na dodaní konkrétneho lieku. Lekáreň tak napriek tomu, že sú k dispozícii alternatívy s rovnakou účinnou látkou, musí zadať požiadavku na liek do systému ISMOL.

Na prvý pohľad môže ísť o zvláštnu situáciu, na ktorú daný zákon o ISMOL nepamätal, jeho znenie znamená aj túto alternatívu.

Je potrebné uviesť, že systém ISMOL sa môže využiť len na lieky, ktoré sú v zozname kategorizovaných liekov – lieky, ktoré aspoň z časti preplácajú zdravotné poisťovne. Pod systém ISMOL teda nespadajú menej dôležité, bežné voľnopredajné lieky ako napr. lieky na bolesť hlavy a prechladnutie. Už toto kritérium znamená, že musí ísť o dôležitejšie lieky na viac ohrozujúce ochorenia.

Ako je to v praxi?

V praxi bude najčastejší ten prípad, že pacient nemá alternatívu, liek nevyhnutne potrebuje, tak lekáreň zadá emergentnú požiadavku do systému ISMOL. Len ťažko si možno predstaviť situáciu, že pacient zvykol užívať istý konkrétny dôležitý liek, ktorý momentálne nie je dostupný a po informácii, že liek má alternatívu v generickom lieku (s rovnakou účinnou látkou) by pacient trval na dodaní jeho doterajšieho lieku. Išlo by o absurdnú situáciu, lebo pre pacienta je určite lepšie prijať liek s rovnakou účinnou látkou = rovnaký liek (len od iného výrobcu), ako čakať minimálne dva dni na jeho zaužívaný liek a ešte raz absolvovať cestu do lekárne. Je možné si danú situáciu predstaviť vtedy, ak by liek pacient nepotreboval tak súrne, a ďalšiu dávku vezme až po 2 dňoch.

Ako sa má teda lekáreň zachovať?

Zhrnúť celú problematiku teda je možné tak, že ak ide o kategorizovaný liek, ktorý môže mať aj niekoľko alternatív v podobe generík, ale pacient trvá na dodaní jedného konkrétneho lieku od konkrétneho výrobcu, ktorý je nedostupný, lekáreň musí zadať požiadavku cez ISMOL.

Z takto načrtnutých podmienok vyplýva, že mimoriadne objednávky liekov cez ISMOL a generická preskripcia sú v takom vzájomnom postavení, ktoré vopred zákonodarca nesledoval. V prípade generických liekov = viacero liekov s rovnakou účinnou látkou, z ktorých jeden nie je dostupný, záleží všetko na rozhodnutí pacienta. Ak trvá na dodaní nedostupného lieku, lekáreň musí objednávku zadať a nemôže pacienta nútiť prevziať dostupný generický liek.

(Počet prečítaní: 2255)