mediPRÁVNIK chráni už 1896 ambulancií a lekární.

ŠÚKL informuje o úspešnom ukončení verejného obstarávania na zabezpečenie zvozu nespotrebovaných liekov z lekární

Mgr. Lenka Kavarniková   |   28.3.2024

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje na svojom webovom sídle o úspešnom ukončení verejného obstarávania na zabezpečenie zvozu nespotrebovaných liekov, ktoré sa nahromadili v lekárňach.

Lekárne sú priamo zo zákona povinné zhromažďovať nespotrebované lieky, ktoré im prinesú pacienti. Zneškodňovanie takéhoto liekového odpadu je však úlohou Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Ten, bohužiaľ, nedokázal za obdobie roka zabezpečiť zvoz liekového odpadu z lekární, a to z dôvodu toho, že spoločnosť, ktorá zvoz vykonávala pôvodne, bola vypovedaná.

Prečítajte si tiež článok
Odpady vznikajú pri každej činnosti a výnimkou nie je ani oblasť zdravotníctva. V oblasti zdravotníctva vzniká odpad na rôznych miestach, a to nie len v zdravotníckych zariadeniach,...
8.2.2024

Aktuálne však došlo k úspešnému ukončeniu verejného obstarávania na zabezpečenie zvozu nespotrebovaných liekov nazhromaždených v lekárňach, ktorý bude po novom vykonávať spoločnosť DETOX s.r.o. Prioritou pre prvý zvoz budú podľa informácií z webového sídla Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv tie najkritickejšie lekárne.
 
INFORMÁCIE O ONLINE DOSTUPNOSTI
 
Bližšie informácie nájdete na: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/statny-ustav-pre-kontrolu-lieciv-sukl-informuje-o-uspesnom-ukonceni-verejneho-obstaravania-na-zabezpecenie-zvozu-liekoveho-odpadu-z-lekarni?page_id=6310