Mediprávnik chráni už 509 ambulancií a lekární.

Revízie úhrad liekov majú fungovať inak

Peter Gabrik  23.3.2019

Ministerstvo zdravotníctva SR zmenilo pravidlá pre tvorbu tzv. úhradových skupín, ktoré zohľadňujú terapeutickú indikáciu a štandardnú dávku liečiva v lieku.

Cieľom novej vyhlášky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva je podľa ministerstva upraviť podmienky úhrady liekov. Teda stanoviť maximálnu výšku úhrady liekov za štandardnú terapeutickú dávku liečiva obsiahnutého v lieku na základe verejného zdravotného poistenia tak, aby sa vytvorili podmienky na väčšiu flexibilitu vykonávania revízie úhrad s ohľadom na zabezpečenie dostupnosti liečby pre pacienta liekom bez doplatku poistenca alebo sociálne únosným doplatkom poistenca, a súčasne, aby sa udržala stabilita systému verejného zdravotného poistenia.

Zrejme si každý subjekt pôsobiaci v zdravotníctve pamätá na minuloročné búrlivé vyjednávanie Ministerstva so zdravotnými poisťovňami a farmaceutickými spoločnosťami v konaní o revízii úhrad liekov. Po iniciatíve súkromnej zdravotnej poisťovne bol záujem aby sa znížili úradne určené ceny liekov resp. aby štát za lieky doplácal menej. Aby však na druhej strane neplatil za lieky viac pacient, mali farmaceutické spoločnosti zľavniť ceny liekov. Tie zas argumentovali, že na zľavy nie je priestor. Takto sa začala hra na to, kto má pevnejšie nervy. Nakoniec však ministerstvo neriskovalo a návrhu poisťovní nevyhovelo. V tejto fáze však prišlo s novým návrhom vyhlášky, na zmenu pravidiel, aby sa podobné situácie neopakovali.

Nový návrh je flexibilnejší a nemal by znamenať skokovitý nárast doplatkov za lieky pacientov.  To je pozitívne pre pacientov. Zdravotné poisťovne sú naďalej nespokojné.

Problém súvisí aj so vstupom biosimilárnych (generických liekov). Ak je v jednej referenčnej skupine drahší originálny liek a lacnejší biosimilárny liek, mala by postupne cena originálneho klesať. Inak nebudú motivovaní výrobcovia generických liekov pre vstup na náš trh. Znížením cien by sa dali usporiť milióny eur. Pacienti a lekári však v tej súvislosti často poukazujú na prípady v niektorých oblastiach, kedy podľa ich vedomostí, liek biosimilár nie je úplne rovnakou náhradou.

Vývoj v tejto oblasti budeme sledovať a budeme informovať o aktuálnom vývoji v cenotvorbe liekov na Slovensku, keďže vyhláška len dáva právne možnosti na postupy ministerstva, čo neznamená, že sa budú ceny meniť.

(Počet prečítaní: 397)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame