mediPRÁVNIK chráni už 1798 ambulancií a lekární.

Prijaté opatrenia týkajúce sa podnikateľov z pohľadu ambulancií a lekární

Mgr. Ján Pavlík   |   13.8.2020

Vláda Slovenskej republiky prišla nedávno s návrhom zákona, ktorého cieľom malo byť zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré je v ostatnom čase zasiahnuté prijatými opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19. Táto iniciatíva bola označovaná ako "podnikateľské kilečko", alebo aj ako "lex korona". V nasledujúcich riadkoch si priblížime obsah niektorých už prijatých opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré z pohľadu ambulancií alebo lekárni môžu znamenať zmenu v ich doterajšom fungovaní.

Zmeny mnohých zákonov, ktoré upravujú podnikateľské prostredie boli prijímané s cieľom všestrannej podpory, založenej na opatreniach, ktoré majú napomôcť oživeniu ekonomiky v čase, ktorý bezprostredne bude nasledovať po pandémii spôsobenej ochorením COVID-19.

Z tohto dôvodu vznikla iniciatíva na prijatie zmien, ktoré by mali svojim obsahom predstavovať uľahčenie v plnení povinností administratívnej povahy, ako aj odstránenie byrokratických obmedzení malých a stredných podnikateľov a živnostníkov (sem patria aj ambulancie a lekárne). Návrh bol prezentovaný v tom zmysle, že prináša zmeny, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe a sú výsledkom požiadaviek samotných podnikateľských subjektov. Ambulancie a lekárne sú taktiež subjektami, ktoré by mali tieto zmeny pocítiť, čo by malo v konečnom dôsledku priniesť očakávané zlepšenie týkajúce sa povinnosti administratívnej povahy a zmenšenie byrokratickej záťaže.

V tomto článku si rozoberieme nasledujúce novinky, ktoré z pohľadu ambulancií a lekární budú znamenať zmeny v ich doterajšom fungovaní:

Predĺženie minimálnej lehoty na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly,

  • Automatické zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok,
  • Zrušenie povinnosti vyobrazovať vzor pokladničného dokladu,
  • Zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Ambulancia/Lekáreň na kľúč, Ambulancia/Lekáreň na kľúč PREMIUM sa dozviete bližšie detaily o obsahu týchto opatrení, ako aj dátum, kedy sa stanú účinné a použiteľné v praxi pre ambulancie a lekárne.

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1048)