mediPRÁVNIK chráni už 1959 ambulancií a lekární.

Dotácia na nájomné pre lekárne a ambulancie len za splnenia určitých podmienok

Mgr. Ján Pavlík   |   8.7.2020

Jedným z ekonomických opatrení vlády Slovenskej republiky je dotácia na úhradu nájomného. To znamená, že ak svoju ambulanciu alebo lekáreň prevádzkujete v priestoroch, ktoré si prenajímate a platíte zato nájomné v peniazoch, ste možným oprávneným žiadateľom o túto dotáciu. Pod slovíčkom možným oprávnený žiadateľom myslíme to, že na túto dotáciu neexistuje právny nárok a táto dotácia je skôr dosiahnuteľná pre určitú skupinu lekární, ako pre väčšinu ambulancií. Prečo je to tak, aké sú podmienky pre získanie dotácie a v akej výške sa poskytuje samotná dotácia na nájomné sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Množstvo poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov lekárenskej starostlivosti vykonáva svoju činnosť v priestoroch, ktoré nie sú ich vlastníctvom, ale tieto priestory kde sídli ich ambulancia alebo lekáreň si prenajímajú od prenajímateľov. V súvislosti s nepriaznivým ekonomickým dopadom na subjekty, ktorý vznikol v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 sa vláda Slovenskej republiky rozhodla poskytnúť dotáciu na úhradu nájomného.  Dotácia na nájomné je štátna pomoc určená pre prenajímateľa, ktorý sa vzdá časti svojho príjmu z nájmu za obdobie, počas ktorého bola prevádzka nájomcu opatreniami orgánov štátnej správy na úseku zdravotníctva alebo zriaďovateľov škôl a školských zariadení uzavretá, alebo podstatne obmedzená zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke. 

Týka sa táto dotácia ambulancií a lekárni?

Hneď na začiatok si vymedzíme, v akých prípadoch by sa táto dotácia mohla týkať subjektov, akými sú ambulancie. Zákon explicitne vylúčil poskytnutie dotácie tým poskytovateľom ambulantnej starostlivosti, ktorým je poskytovaná úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. To znamená, že z pohľadu ambulancií o túto dotáciu sa budú môcť uchádzať len tie, ktorým nie sú poskytovaná úhrada za zdravotnú starostlivosť, čo znamená, že o túto dotáciu bude môcť požiadať len veľmi malé percento ambulancií za splnenia ostatných podmienok.

Z pohľadu lekárni je situácia o čosi priaznivejšia, keďže zákon z čerpania dotácie explicitne vylúčil len vyššie spomenuté ambulancie. Lekárne sa budú môcť uchádzať o túto dotáciu v prípade, ak preukážu, že v dôsledku prijatých opatrení na zamedzenie šíreniu ochorenia COVID-19 boli podstatne obmedzené v prítomnosti verejnosti v priestoroch lekárne. Túto podmienku máme zato, že budú spĺňať tie lekárne, ktoré si napríklad prenajímajú priestory v rámci obchodného centra, ktoré bolo v dôsledku opatrení povinne zatvorené a tým došlo k podstatnému obmedzeniu prítomnosti verejnosti v priestoroch lekárne. Toto by mohol byť prípad, kedy by lekáreň mohla byť obmedzená v prítomnosti verejnosti v jej priestoroch, aj keď lekárne boli subjektom, ktoré nemuseli byť v dôsledku opatrení povinne zatvorené.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná len pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini, Lekáreň na kľúč, Lekáreň na kľúč PREMIUM, sa dozviete, aké sú ďalšie podmienky na priznanie dotácie na nájomné, v akej výške sa táto dotácia poskytuje, na aké priestory je možné dotáciu uplatniť a či Vám môže prenajímateľ jednostranne vypovedať nájomnú zmluvu v tomto období.

 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Tento článok má rozdielne pokračovanie pre ambulancie
a pre lekárne. Vyberte si to, ktoré vás zaujíma:

Pokračovanie pre

Ambulancie

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

Pokračovanie pre

Lekárne

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 1366)