mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Práva a povinnosti lekárov pri vystavovaní výmenných lístkov

Mgr. Katarína Uhrinová   |   1.3.2023

Zákon o zdravotnej starostlivosti (zákon č. 576/2004 Z. z.) obsahuje právnu úpravu písomných odporúčaní všeobecného lekára tzv. výmenných lístkov. Nižšie si rozoberieme situácie, kedy výmenný lístok zo strany všeobecného lekára nie je potrebný, čo má výmenný lístok obsahovať, povinnosti lekárov pri vyhotovovaní výmenných lístok a aj to, či má výmenný lístok stanovenú platnosť.

Kedy musím mať výmenný lístok?
 
Situácia, keď do ambulancie všeobecného lekára príde pacient, u ktorého je po stanovení anamnézy potrebné odborné vyšetrenie u špecialistu, nastáva pomerne často. V takých prípadoch je potrebné, aby všeobecný lekár vystavil pacientovi písomné odporúčanie, tzv. výmenný lístok. Odborné vyšetrenia, ktoré je potrebné vykonať na základe výmenného lístka, sa zvyčajne vykonávajú v špecializovaných ambulanciách.
 
Špecializovaná ambulantná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára, tzv. výmenného lístka. Pod pojmom špecializovaná ambulantná starostlivosť je potrebné rozumieť poskytovanie zdravotnej starostlivosti lekárom so špecializáciou v inom odbore ako všeobecné lekárstvo. Napokon je potrebné pod pojmom špecializovaná ambulantná starostlivosť rozumieť aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti zubným lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Odpoveď na otázku – „Kto je to zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou starostlivosťou?“, nájdete v § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
 
Právne predpisy stanovujú aj výnimky z uvedeného pravidla. V určitých prípadoch nie je potrebné na odborné vyšetrenie odporúčanie od všeobecného lekára.
 
V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK mini Ambulancia, Ambulancia na kľúč, Ambulancia na kľúč PREMIUM sa dozviete o tom, kedy nie je potrebný výmenný lístok na odborné vyšetrenie, aký obsah má výmenný lístok mať a aj to, či má zákonom stanovenú dobu platnosti.
 

Ste tu nový?

Bezplatne sa zaregistrujte a my vám na privítanie
darujeme jeden článok zadarmo!

Už u nás máte účet?

Uzamknutú časť článku si môžete kúpiť za 3 € s DPH,
alebo ho získate ako súčasť jedného z balíčkov.

Chcem tento článok za

3 €

Prístup k článkom ako súčasť balíka

od 7 € / mesiac

(Počet prečítaní: 2577)