mediPRÁVNIK chráni už 1943 ambulancií a lekární.

Podcast 149 - Tri kroky pri sprístupňovaní zdravotnej dokumentácie pacienta

redakcia mediPRÁVNIK   |   14.11.2022

Lekári sa vo svojej praxi stretávajú s tým, že im je doručená žiadosť o výpis zo zdravotnej dokumentácie alebo o jej sprístupnenie. Čo všetko musí obsahovať, prečo je potrebné si overiť identitu žiadateľa, účel a rovnako tiež, kedy je lekár povinný jej vyhovieť sa dozviete z dnešného podcastu. S JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS sa budeme rozprávať aj o tom, prečo je dobré mať na webstránke ambulancie vzor žiadosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Dotkneme sa i sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie, ako je nahliadanie, vytváranie výpiskov, či kópie.

Link na formulár žiadosti o poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie:
https://www.medipravnik.sk/dokumenty/samostatne-dokumenty/formular-ziadosti-o-poskytnutie-vypisu-zo-zdravotnej-dokumentacie-179/

Vypočujte si podcast
Lekári sa vo svojej praxi stretávajú s tým, že im je doručená žiadosť o výpis zo zdravotnej dokumentácie alebo o jej sprístupnenie. Čo všetko musí obsahovať, prečo je potrebné si overiť identitu žiadateľa, účel a rovnako tiež, kedy je lekár povinný jej...
14.11.2022

(Počet prečítaní: 589)